Hindoeïsme: leven met goden - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben begrepen wat karma en reïncarnatie zijn.
  • De leerlingen hebben gezien dat het hindoeïsme een polytheïstische godsdienst is.
  • De leerlingen kunnen aangeven dat hindoes anders met hun goden omgaan dan hoe moslims, christenen en joden met hun enige god omgaan.
  • De leerlingen kunnen dit verschil in omgang met de god of goden verklaren aan de hand van het beeld dat gelovigen van hun god of goden hebben en van de rol die de god of de goden in hun dagelijks leven spelen.

 

verwante lessen

Login Form