Eerlijke koffie - bron: rainforest alliance

 
De koffie met dit keurmerk komt van boerenbedrijven waar aan duurzame landbouw gedaan wordt. ‘Duurzaam’ wil zeggen: op zodanige wijze dat het niet ten koste gaat van een gezonde leefomgeving. Dus zonder (veel) vervuiling en zonder dat er veel van de levende natuur verloren gaat, zoals het tropisch regenwoud.

Bovendien kunnen boeren van deze bedrijven hun koffieoogst tegen prijzen verkopen die hoog genoeg zijn om goed van rond te kunnen komen.

rainbowalliance

In twee opzichten moet de handel in koffie met dit keurmerk eerlijk en verantwoord zijn. De koffie moet voldoende opbrengen voor de boeren én de koffieteelt moet niet ten koste gaan van een gezonde leefomgeving.

Soms heeft koffie met dit keurmerk ook een biologisch keurmerk.

 

verwante lessen

Login Form