1. Geef je eigen definitie van een vreemdeling: een vreemdeling is iemand die
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft een niet-Nederlands paspoort?   vreemdelingen buitenlanders 
      a) 11%
      b) 21%
      c) 31%
      d) 41%

 3. Van de vijf hierna genoemde groepen buitenlanders in Nederland behoren er vier tot de grootste groepen (ze staan alfabetisch) in ons land: Belgen, Duitsers, Marokkanen, Surinamers en Turken.
      a) Welke groep buitenlanders hoort daar niet bij? ……………………………….

      b) Zet de andere vier in de juiste volgorde naar grootte.
          1)
          2)
          3)
          4)

 4. Uit hoeveel verschillende landen komen de inwoners van Nederland? Uit meer dan:
      a) 120 landen
      b) 150 landen
      c) 180 landen
      d) 210 landen

 5. Hoeveel vluchtelingen zijn er in 2018 in de wereld?
      a) 17 miljoen
      b) 34 miljoen
      c) 79 miljoen
      d) 91 miljoen

 6. Een nieuwe term die we sinds enkele jaren kennen is ‘ongedocumenteerden’. Voor welke term is dat een vervanging?
      a) asielzoekers
      b) gastarbeiders
      c) illegalen
      d) toeristen
      e) vluchtelingen

      Waarom gebruiken we tegenwoordig die nieuwe term? Wat zou er mis zijn met die oude term?
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  vorigestapvolgendestap