schoolboxZolang mensen in een vluchtelingenkamp niet naar huis kunnen terugkeren, blijven ze afhankelijk van hulpverleners voor voedsel en medicijnen. Als kinderen voor langere tijd in een vluchtelingenkamp zitten, krijgen ze daar soms ook onderwijs. Dit is ook een onderdeel van de hulp. De kinderen zijn zo beter voorbereid als het gewone leven weer begint.

Om onderwijs te kunnen geven in een vluchtelingenkamp zijn er wel ruimten en spullen nodig. Vaak worden tenten gebruikt om in les te geven. Soms zijn er in een kamp ook schoolgebouwen of schoollokalen en werkplaatsen. Verder zijn natuurlijk schoolboeken, schriften en andere leermiddelen en niet te vergeten leerkrachten nodig. Soms zijn er toevallig bewoners in het kamp die leraar zijn.

Unicef, het kinderfonds van de VN, helpt bij het geven van onderwijs in vluchtelingenkampen. Unicef stuurt kisten met leermiddelen, School in een Kist (School-in-a-box). Deze kisten zijn bedoeld om er basisonderwijs mee te geven.

Elke kist bevat alles wat een leerkracht nodig heeft om les te geven aan twee klassen van veertig leerlingen. Er zitten lesboeken, potloden, gum, scharen en allerlei spullen om kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen. In de kist zit ook speciale verf. Als die op de binnenkant van de kistdeksel wordt uitgesmeerd, kan die binnenkant als schoolbord worden gebruikt!
Veel materialen in de kist zijn in elk land te gebruiken. De boeken zijn in de taal van de regio of het land waar de kist wordt gebruikt. Speelgoed en muziekinstrumenten worden ook aan het land of de regio aangepast.
schoolintent
Met een School in een Kist kan een leerkracht in een tent, een barak of desnoods onder een boom een schooltje opzetten. Het kost maar weinig tijd om dat te doen.
Dit soort leskisten wordt voor het eerst gebruikt in 1994 in Rwanda. Daar waren talloze volwassenen en kinderen gevlucht voor oorlog en massamoord. Later werden ze in veel meer vluchtelingenkampen gebruikt.


De school in een vluchtelingenkamp. Het klaslokaal is een tent.
De materialen komen uit een School in de Kist.


De 18-jarige Deck woont al zijn hele leven in een vluchtelingenkamp in Kenia. Met zijn moeder en twee zussen moest hij vluchten voor de oorlog in zijn land Somalië. In het kamp gaat hij naar school. Hij wil niets liever dan naar school gaan en gaan studeren:

vluchtelingenkamp kenia deck 

Vraag
7) Deck is zeer gemotiveerd om te leren. Wat is zijn uiteindelijke doel? Waarom is onderwijs zo belangrijk voor hem?
vorigestapvolgendestap