kindereninoorlogKinderen hebben het recht op te groeien in vrede. Kinderen hebben ook het recht om zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. 
Maar helaas groeien miljoenen kinderen op in oorlogen, die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies voorkomen dat ze normaal kind kunnen zijn.

Met (een van) hun ouders of alleen zijn ze gedwongen hun veilige omgeving te verlaten. Normale dagelijkse handelingen als spelen of naar school gaan zijn dan niet meer mogelijk…

De helft van alle vluchtelingen en ontheemden die in een vluchtelingenkamp aankomen zijn kind. Een vluchtelingenkamp biedt een onderdak, eten, medicijnen, maar vooral veiligheid. Wat ze maar moeilijk achter zich kunnen laten, zijn hun herinneringen aan wat ze in de oorlog hebben meegemaakt. Amjad vertelt in dit filmpje van Unicef over het leven thuis en in het vluchtelingenkamp:warchild logo

Organisaties van de VN en particuliere organisaties als War Child proberen kinderen weer kind te laten zijn. Ze gebruiken muziek, toneel en sport als wapens tegen angst, somberheid en agressie.
Het zijn beproefde methoden die echt helpen!

Een beproefde methode voor wat oudere kinderen is om de jongeren in een vluchtelingenkamp hun eigen leven en het leven van andere kinderen en jongeren te laten verbeteren. Hoe? Dat zie je in onderstaand filmpje:

 Vraag

6) Hoe proberen de jongeren hun situatie in het kamp te verbeteren?
vorigestapvolgendestap