Stel, er zijn verschillende familieleden opgepakt. Ook is een aantal van je vrienden opeens verdwenen. Niemand heeft nog iets van hen gehoord. Het gerucht gaat dat jij nu aan de beurt bent. Je besluit om dat vóór te zijn door direct te vertrekken.
vluchtkoffer
Geef aan:
6a). Wat zou je het meeste van allemaal missen als je zou moeten vluchten?
6b). Je mag twee zaken in je koffer meenemen: één materieel en één immaterieel item.

Waar heb je het meeste aan?
Je antwoorden verwerk je in een tweet, affiche, blog of een andersoortige creatieve uiting.
vorigestap