azcDe term asiel komt van het Griekse woord 'asylon' en betekent zoiets als 'plaats waar niet geroofd wordt', een 'vrijplaats'. In het oude Griekenland was het ‘asiel’, een tempel of altaar waar vluchtelingen onder bescherming van de godheid stonden en niet onder dwang mochten worden weggehaald. Onder 'asiel' verstaan we nu een toevluchtsoord dat bescherming biedt tegen gevaren en vervolging.

Een asielzoeker is dan iemand die asiel zoekt, oftewel: bescherming vraagt. Om het helemaal goed te zeggen: alleen politieke vluchtelingen die asiel vragen, krijgen toestemming om te blijven. Degene die asiel zoekt, doet dat vanwege vervolging voor zijn of haar godsdienstige, politieke of syndicale opvattingen (syndicaal = de vakbond betreffende). Menige vakbondsleider, die zich inzette voor betere rechten voor arbeiders, heeft al voor zijn leven moeten vrezen. Iemand die asiel vraagt omwille van bijvoorbeeld een natuurramp kan geen asiel krijgen.
Armand was een politieke asielzoeker. In Congo studeerde Armand de talen Engels en Frans en had hij een goede baan in de horeca. Armand keerde zich openlijk tegen het heersende regime en was genoodzaakt te vluchten voor zijn leven. Zijn twee dochters moest hij achterlaten.

armandArmand was vastbesloten iets van zijn leven in Nederland te maken, maar zijn asielprocedure verliep tergend langzaam. "Het waren zeven slopende jaren", vertelt Armand. Op de dag dat hij erkend werd en mocht blijven had hij al een baan geregeld, op de vishandel in Katwijk. Naast zijn werk, volgde Armand een studie hotelmanagement aan het ROC. Onderdeel van de studie was een stage bij het NH Hotel in Kijkduin. Daar viel Armand op en nog tijdens zijn studie kreeg hij een baan aangeboden. Inmiddels werkt Armand er fulltime als floorsupervisor, maar Armand is nog niet klaar met studeren. In de toekomst hoopt hij een hbo-opleiding te kunnen volgen.

In de media worden de termen ‘vluchtelingen’ en ‘asielzoekers’ vaak door elkaar gebruikt. En om het helemaal verwarrend te maken, verschillen de definities voor de term 'vluchteling' in de Nederlandse wet, in de media en het dagelijks gebruik en bij de VN allemaal van elkaar. 

De drie definities voor ‘vluchtelingen’ (nog eens) op een rij:

  1. Dagelijks gebruik en in de media: een vluchteling is iemand die zijn huis en haard heeft verlaten om elders bescherming te zoeken.
  2. Definitie van de VN: een vluchteling is iemand die zijn huis en haard heeft verlaten om in het buitenland bescherming te zoeken.
  3. Nederlandse wet: een vluchteling is een asielzoeker die erkend is en (tijdelijk) in Nederland mag blijven om daar te wonen en te werken.

Een asielzoeker die niet erkend wordt, wordt geacht Nederland te verlaten. Doet hij dat niet, dan is hij een illegaal geworden. Als hij bij controle illegaal in Nederland blijkt te zijn, kan hij een gevangenisstraf krijgen of onder dwang naar het land van herkomst worden teruggebracht.


Vraag
5) Welke stelling klopt?
    a) Een asielzoeker is een vluchteling
    b) Een vluchteling is een asielzoeker
    Licht je antwoord toe.
vorigestapvolgendestap