syrischevluchtelingenIn 2017 waren er wereldwijd 68,5 miljoen vluchtelingen in de wereld, het grootste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Elke dag zagen 180.000 mensen zich gedwongen om huis en haard te verlaten, of omgerekend: elke seconde moesten 125 mensen vluchtten.


‘Vluchteling’ is een verwarrend begrip. In het dagelijks taalgebruik en in de media wordt de term ‘vluchteling’ gebruikt voor iedereen die zich gedwongen voelt zijn huis te verlaten en elders bescherming te zoeken. Maar alleen iemand die naar het buitenland vlucht wordt door de Verenigde Naties ‘vluchteling’ genoemd, de anderen zijn ‘ontheemden’ die huis en haard moeten ontvluchten, maar binnen eigen land blijven.

En om het helemaal verwarrend te maken worden in de media de termen ‘vluchtelingen’ en ‘asielzoekers’ door elkaar heen gebruikt. Tijd om voor duidelijkheid te zorgen.
schema vluchtelingen
einsteinDe 25 miljoen ‘echte’ vluchtelingen zijn dus mensen die hun land ontvluchten uit angst voor hun leven en in een ander land bescherming zoeken, meestal een buurland.
Het land met de meeste vluchtelingen is in 2014 Turkije: 1,59 miljoen vluchtelingen (de meesten zijn gevlucht uit Syrië) op een bevolking van meer dan 75 miljoen inwoners.
Het land met de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking is Libanon. Dit land telt 4,5 miljoen mensen, waarvan 1,15 miljoen vluchtelingen uit buurland Syrië. In Libanon is 1 op de 4 mensen een vluchteling!

Vluchtelingen die mochten blijven zijn: Bob Marley, Gene Simmons, Mika, Miriam Makeba, Gloria Estefan, de familie Von Trapp, Frédéric Chopin, Thomas Mann, Kader Abdolah, Salvador Dali, Marlene Dietrich, Milos Forman, Madeleine Albright, Jean-Luc Dehaene, Albert Einstein en Anne Frank. Allen moesten hun land verlaten uit angst voor onderdrukking, gevangenschap of (burger)oorlog. Sommigen bleven voor kortere tijd, anderen voorgoed.
Hedendaagse vluchtelingen zijn misschien niet zo beroemd, maar hun verhalen zijn vaak net zo indrukwekkend.

Vraag
1) Zoek op internet een van de genoemde beroemde vluchtelingen op en geef aan waarom hij of zij gevlucht is, uit welk land hij/zij kwam en naar welk land hij/zij is gegaan. Geef tot slot aan waarom hij/zij zo beroemd is geworden.
vorigestapvolgendestap