Veel (uitgenodigde) vluchtelingen werken beneden hun niveau. Ze beheersen de Nederlandse taal (nog) niet voldoende, maar een groter probleem is dat veel diploma’s van buiten de EU niet erkend worden.

Zo werkte de uitgenodigde vluchteling Prahlad Cehhetri als docent in Nepal. Zijn Nederlands is nog niet goed genoeg, maar omdat zijn diploma niet wordt erkend zou hij opnieuw moeten studeren en daar heeft hij geen zin meer in. Nu werkt hij in een supermarkt.

hoogopgeleidAnders ligt dat voor jongere uitgenodigde vluchtelingen. Het COA draagt kandidaten al vóór hun aankomst in Nederland voor aan het Universitair Asielzoekers Fonds (UAF). Het UAF helpt deze vluchtelingen hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op een studie. Het UAF zorgt voor een intensieve taalcursus, verstrekt informatie over studiemogelijkheden en helpt hen de weg te vinden bij universiteiten en hogescholen. Elke geplaatste vluchteling krijgt een mentor toegewezen die een op een hem of haar helpt bij het opbouwen van hun leven in Nederland.Hoogopgeleide vluchtelingenstudenten met in het midden
de (voormalige) voorzitter Ruud Lubbers van UAF
Vraag

12) Kun je bedenken waarom er meer hoogopgeleide vluchtelingen dan hoogopgeleide migranten naar Nederland komen?
vorigestapvolgendestap