Iedere ‘vreemdeling’ van buiten de EU moet een verplichte inburgeringscursus volgen. Dat geldt ook voor uitgenodigde vluchtelingen. hupholland

Uitgenodigde vluchtelingen worden al voor hun komst voorbereid op het leven in Nederland. In het vluchtelingenkamp krijgen ze een culturele oriëntatietraining van zes dagdelen, waarin ze kennis maken met de Nederlandse normen en waarden. Eenmaal in Nederland gaan ze binnen 48 uur naar hun nieuwe woning en begint de eigenlijke inburgering. Ze kunnen zich aanmelden voor een inburgeringscursus. Ze zijn verplicht om binnen drie jaar in te burgeren. Dat wil zeggen dat zij de Nederlandse taal redelijk beheersen en over enige kennis van de Nederlandse samenleving beschikken. Hun inburgering wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. De cursus (rond de € 3000,-) en het examen (€ 350,-) moet de vluchteling zelf betalen. Een vluchteling die niet genoeg geld heeft kan daar een lening voor afsluiten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Om de uitgenodigde vluchtelingen voor te bereiden op hun komst naar Nederland maakte Jotja Bessems een film in opdracht van het COA, waarin de nadruk ligt op gangbare zaken als naar school gaan, boodschappen doen en met het openbaar vervoer reizen. In het fragment hieronder kijken we naar boodschappen doen en werken.Vragen
9) Een uitgenodigde vluchteling, die niet slaagt voor zijn inburgeringsexamen, wordt niet naar het vluchtelingenkamp teruggestuurd. Met welke sanctie zou de uitgenodigde vluchteling dan wel te maken kunnen hebben?
10) Welk typisch Nederland gewoonte zie je in het filmpje in de supermarkt?
11) En welke andere typische Nederlandse gewoonte komt er later in het filmpje (vanaf ‘13.00 uur’) aan bod waar deze uitgenodigde vluchtelingen aan moesten wennen?
vorigestapvolgendestap