Nederland behoort tot een groep van zo’n twintig landen die zijn aangesloten bij het wereldwijde hervestigingsprogramma van de UNHCR. Elk land stelt een quotum vast met het aantal vluchtelingen dat wordt uitgenodigd om naar zijn land te komen. Nederland heeft in de loop der jaren verschillende quota vastgesteld. Tot 1980 waren dat er 750, tegenwoordig ligt dat op 500. Tot 1999 was dat een jaarlijks quotum, sindsdien is dat 1500 in drie jaar. Zo’n verdeling zou kunnen zijn: 750 (jaar 1) – 450 (jaar 2) – 300 (jaar 3). Als in drie jaar tijd het aantal maar niet boven de 1500 komt.

Uitgenodigde vluchtelingen 1977-1980 1981-1986 1987-1998 1999-2004 2005-heden
Quotum 750 per jaar 250 per jaar*2001

*402

*103

500 per jaar

*4001

*802

*203

1500 per drie jaar

*12001

*2402

*603

1500 per drie jaar

*12001

*2402

*603

Selectie In missies In missies In missies Uit dossiers In missies
Criteria Voorkeur voor gezinnen Voorkeur voor gezinnen met kinderen Voorkeur voor gezinnen met kinderen Onbekend Bereid zijn om de Nederlandse taal te leren en Nederlandse waarden en normen over te nemen
Opvang Door particulieren4 Centrale opvang in Apeldoorn;

na drie maanden naar gemeenten

Centrale opvang in Apeldoorn;

na drie maanden naar gemeenten

Opvang in AZC;


na enkele maanden naar gemeenten;


verplichte inburgering

Cursus vóór aankomst in NL;

na vier maanden en sinds 2011 binnen 48 uur naar gemeenten;

verplichte inburgering

Arbeidsmarkt Opleiding mogelijk Individueel trajectplan Individueel trajectplan Individueel trajectplan Individueel trajectplan

1 Algemeen, liefst gezinnen
2 Gehandicapten en hun familie
3 Enkelingen in noodsituaties
4 Met name VluchtelingenWerk


opuitnodiging2Hoe verloopt de procedure?

De UNHCR draagt vluchtelingen voor. Vier keer per jaar vertrekt er een Nederlandse delegatie (medewerkers van IND, COA en het ministerie van BuZa*) naar een van de vluchtelingenkampen. De door UNHCR voorgedragen vluchtelingen worden door de IND geïnterviewd. De IND beslist wie naar Nederland mag komen en wie niet.

De COA zorgt ervoor dat de uitgekozen vluchtelingen al voor hun komst naar Nederland een cursus krijgen met voorlichting over Nederland en de Nederlandse waarden en normen. Bovendien leren ze al in het kamp de basisbeginselen van de Nederlandse taal.

De medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet toe op de registratie van de persoonsgegevens van de vluchtelingen en zorgt voor een visum.
Vroeger ging de uitgenodigde vluchteling eerst naar een asielzoekers-centrum, in afwachting van een woning. Tegenwoordig is die huisvesting al voor hun komst geregeld en kunnen ze binnen twee dagen een woning betrekken.

Tussen de selectie in het kamp en de komst naar Nederland zit meestal zo’n zes maanden.

Een missielid: “Het is fantastisch om de blijdschap te zien als mensen te horen krijgen dat ze vanuit een ellendig vluchtelingenkamp naar Nederland mogen om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.”

* IND = Immigratie- en NaturalisatieDienst
   COA = Centrale Opvang van Asielzoekers
   BuZa = Buitenlandse Zaken

Vragen
6) Vind je het terecht dat vluchtelingen die Nederland wil uitnodigen bereid moeten zijn om de Nederlandse taal te leren en Nederlandse waarden en normen aan te nemen? Licht je antwoord toe.
7) Kun je bedenken waarom sinds 2011 uitgenodigde vluchtelingen niet meer eerst naar een asielzoekerscentrum hoeven te gaan voordat ze definitief een woning krijgen toegewezen?
8) Kun je bedenken waarom een uitgenodigde vluchteling een individueel trajectplan krijgt aangeboden?
vorigestapvolgendestap