welkomWereldwijd zijn er anno 2015 meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Miljoenen vluchtelingen komen terecht in vluchtelingenkampen. De meesten blijven binnen hun eigen land of vluchten naar een buurland. Een deel van hen vlucht naar Amerika, Australië of Europa.

De nood is vaak zo hoog dat deze vluchtelingen enorme risico’s nemen. Elk jaar proberen duizenden van hen de Middellandse Zee in gammele bootjes over te steken. Daarbij verdrinken er elk jaar honderden van hen. Je kunt geen krant openslaan of geen tv-journaal zien of je wordt wel geconfronteerd met hun verhalen. En iedereen lijkt wel een mening te hebben over de vluchtelingen- en asielzoekersproblematiek.
Maar wat weinig mensen weten, is dat er ook vluchtelingen zijn die op uitnodiging van de Nederlandse regering naar ons land mogen komen. En Nederland is niet het enige land dat vluchtelingen uitnodigt; er zijn meer landen die vluchtelingen uitnodigen naar hun land te komen.

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft een wereldwijd hervestigingsprogramma opgezet. Tientallen landen hervestigen elk jaar gezamenlijk tienduizenden vluchtelingen. De Verenigde Staten hervestigen de meeste vluchtelingen: zo’n dertigduizend per jaar. Andere landen die veel vluchtelingen hervestigen zijn Australië (twaalfduizend vluchtelingen) en Canada (elfduizend vluchtelingen). In Europa doen Engeland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland én Nederland mee.

Nederland biedt elk jaar zo’n 500 uitgenodigde vluchtelingen onderdak. In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren dat vooral Vietnamese bootvluchtelingen, in de jaren negentig kwamen deze uitgenodigde vluchtelingen vaak uit het voormalige Joegoslavië (met name Kosovo) en nu komen zij uit Bhutan, Birma, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Eritrea, Ethiopië en Irak.

Vraag
1) De VS hervestigen elk jaar zo’n dertigduizend uitgenodigde vluchtelingen op een bevolking van zo’n 320 miljoen mensen, oftewel 1 : 10.666. In Nederland is die verhouding: 500 : 16.800.000 = 1: 33.600.
Omgerekend hervestigen de VS drie keer zoveel uitgenodigde vluchtelingen als Nederland. Om hetzelfde aantal vluchtelingen te hervestigen moet Nederland er elk jaar 1500 uitnodigen. Ben je het daarmee eens? Moet Nederland het aantal inderdaad verdriedubbelen? Licht je antwoord toe.
vorigestapvolgendestap