introEen vreemdeling is iemand die in Nederland verblijft en geen Nederlands paspoort heeft. Vaak wordt de aanwezigheid van vreemdelingen als problematisch gezien. In het dagelijks taalgebruik worden de termen vreemdelingen, migranten, allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers en illegalen ten onrechte vaak door elkaar gebruikt. De hoogste tijd om duidelijkheid te verschaffen in deze ingewikkelde situatie.

De opdrachten:

1. Vreemdelingen
2. Vluchtelingen
3. Internationale verdragen en acties
4. Vluchtelingenkampen
5. Asielbeleid
6. Economische vluchtelingen
7. SOS Europa
8. Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
9. Uitgenodigde vluchtelingen

De slotopdracht is een foto-opdracht over vreemdelingen. Veel succes!