Niemand weet hoeveel illegalen er in Nederland zijn. Wel weten we hoeveel asielzoekers er in 2012 waren uitgeprocedeerd die aantoonbaar Nederland (vrijwillig of gedwongen) hebben verlaten: 10.280 (recentere cijfers zijn er niet).

Interview met professor Spijkerboer

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen (of kunnen) meewerken aan hun terugkeer hebben geen enkel perspectief. De Nederlandse regering wilde tot voor kort op geen enkele manier meewerken aan een opvang. Mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties deden in 2014 een dringende oproep aan Nederland om werk te maken van de opvang. VN-rapporteur Philip Alston noemde het schrijnend dat Nederland "in deze donkere dagen voor kerst niet eens 0,01 procent van haar jaarlijkse begroting wil besteden aan hulp aan mensen die leven in absolute ellende en armoede".


Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) stelde in november 2014 dat ook uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op noodopvang. "Uitsluiting van onderdak moet stoppen, omdat het de betrokken personen in een positie van extreme hulpeloosheid brengt. Dat gaat in tegen hun menselijke waardigheid", schreef het comité. Nederlandse gemeenten hebben vervolgens sobere opvangplekken ingericht, tegen de zin van de regering in.
De Nederlandse regering is bij het Comité van Ministers in beroep gegaan tegen de beslissing van de ECSR. Maar Nederland ontkwam niet aan een noodopvang, de bed-bad-brood-regeling genoemd, omdat Nederland nu eenmaal verschillende VN- en EU-verdragen heeft ondertekend.

In april 2015 kwam de regering met de volgende bed-bad-brood-regeling:

  • Vijf Nederlandse gemeenten krijgen voorzieningen waar uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen worden opgevangen: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven.
  • Ook in Ter Apel, waar al een asielzoekerscentrum is gevestigd, komt een dergelijke bed-bad-brood-voorziening.
  • Andere gemeenten moeten stoppen met de noodopvang.
  • Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen maximaal zes weken in de noodopvang blijven.
  • In die tijd moeten ze gaan werken aan de terugkeer naar hun vaderland.


bedbadbrood tekening
geennoodopvang


Marjan Sax, woordvoerster van de actiegroep ‘Wij zijn hier’ die uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam bijstaat, vindt het onverstandig dat de opvang in de kleinere gemeenten wordt gestopt:

"In het verleden werkte dit ook niet. Mensen gaan dan zwerven. Door technische redenen kunnen deze mensen niet terug, omdat ambassades bijvoorbeeld niet meewerken. Dit is een akkoord van politici die spierballentaal willen gebruiken, maar die de realiteit niet kennen of onder ogen willen zien", aldus Sax.

Vraag
8) Kijk (nog eens) naar het interview met professor Spijkerboer hierboven.
   a) Wat is volgens hem het grootste probleem bij de situatie aangaande uitgeprocedeerden?
   b) Bij wie legt hij de schuld dat het aantal illegale uitgeprocedeerden is gestegen?
   c) Welke oplossingen ziet hij voor de problemen met de illegale uitgeprocedeerden?
vorigestapvolgendestap