afgewezenTijdens de asielprocedure beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning. Wat gebeurt er als een asielaanvraag wordt afgewezen? De asielzoeker kan drie dingen doen. Twee daarvan zijn legaal, de derde is dat niet:

1) Naar de rechter gaan.
2) Meewerken aan een vrijwillige terugkeer.
3) Illegaal worden.

 1. Naar de rechter gaan
  De afgewezen asielzoeker kan in beroep gaan bij de rechter. De rechter toetst de inhoud van het verzoek niet. Wel kan de rechter bekijken of het asielverzoek zorgvuldig behandeld is en of de beslissing wel voldoet aan de wet- en regelgeving en aan internationale verdragen.

 2. Meewerken aan een vrijwillige terugkeer
  Als een asielverzoek wordt afgewezen, heeft een asielzoeker 28 dagen om Nederland te verlaten. Sommigen vertrekken uit zichzelf, anderen worden door de marechaussee gedwongen het land uitgezet.

  Een asielzoeker die ervoor kiest om vrijwillig te vertrekken, kan hierbij ondersteuning krijgen. Dat kan financiële ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning ´in natura´, bijvoorbeeld bij het opzetten van een bedrijfje in het land van herkomst. Ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kan hulp bieden bij vrijwillig vertrek. 

  iom
  Boven: een officiële tekening van het IOM
  Onder: een parodie op de tekening van het IOM

  Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen vertrekken, kunnen door de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenpolitie het land uitgezet worden. Soms worden groepen asielzoekers uit hetzelfde land tegelijkertijd gedwongen uitgezet met speciale chartervluchten.

 3. Illegaal worden
  Een asielzoeker die is afgewezen en niet binnen 28 dagen vrijwillig wil vertrekken, kan weglopen uit het asielzoekerscentrum en als illegaal op straat gaan leven.

  Sommige asielzoekers worden tegen wil en dank illegaal. Veel asielzoekers hebben geen geldige papieren. Zonder deze documenten is het heel moeilijk voor Nederland om hen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Aan landen van herkomst wordt dan gevraagd om een vervangend reisdocument te leveren waarmee iemand kan terugkeren. Maar lang niet alle ambassades willen meewerken. De ambassades van Eritrea en Ethiopië bijvoorbeeld werken bijna nooit mee. Zij zeggen simpelweg dat die persoon geen Eritreeër of Ethiopiër is en bewijs dan maar dat je daar wel geboren bent…

  Lees ook deze hartenkreet van deze uitgeprocedeerde asielzoeker in de Volkskrant van 21 april 2015:

  Ik ben niet voor mijn lol illegaal

  “Ik ben vluchteling en ik ben hier! Niet voor een koelkast of voor een auto of omdat ik het hier zo leuk vind. Als mijn land veilig zou zijn, dan zou ik daar zijn. Als ik daar kon studeren en werken! Als ik zelf kon kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als ik niet opgesloten zou worden.

  Als wij vluchtelingen veilig zouden kunnen leven, dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kennen? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?

  vluchtendoejenietvoordelol

  Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land verlaten. Maar in de praktijk is het bijna onmogelijk. Ik kan en durf niet terug te gaan. Ik kan ook niet meer naar een ander land om asiel aan te vragen vanwege de Europese verdragen.

  Ik wil heus wel werken en belasting betalen, naar school gaan. Maar wordt deze mogelijkheid gegeven? We hebben niks kunnen doen omdat we moesten wachten op een verblijfsvergunning.

  In al die tijd dat we wachtten, hadden we allang kunnen werken en studeren. Nu kost het de overheid alleen maar meer. En nu ben ik illegaal. Hoe kunnen we de samenleving helpen opbouwen als we illegaal zijn? De overheid geeft ons steeds de schuld dat we niet teruggaan, terwijl zij weigert in te zien dat het niet kan en zij dus haar beleid moet veranderen.

  Vluchtelingen hebben veel talenten. Ze willen aan de maatschappij bijdragen en ze willen erbij horen. Laten we proberen dit mogelijk te maken. Ik ben Somalische, geboren in Saoedi-Arabië en woonde in Jemen dat ik moest ontvluchten. Ik kan naar geen van de drie terug.”

                                                             Ilham Awees (31), afgewezen vluchtelinge,

                                                          vijf jaar in Nederland, geen vaste verblijfplaats

   

Vragen
6) Bedenk een eigen onderschrift bij de twee tekeningen van/over IOM.
7) Geef aan waarom de Nederlandse regering uitgeprocedeerde asielzoekers (financieel) wil ondersteunen bij een vrijwillige terugkeer?
vorigestapvolgendestap