terapelEen asielzoeker die in Nederland aankomt, meldt zich bij de centrale ontvangstlocatie (COL) in het Groningse Ter Apel. Daar begint de asielprocedure. Tijdens de asielprocedure beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of iemand wel of geen recht heeft op een verblijfsvergunning.

Vanuit Ter Apel worden asielzoekers naar één van de aanmeldcentra (AC) in het land gebracht: Ter Apel, Den Bosch of Zevenaar. Op Schiphol is een speciaal aanmeldcentrum voor asielzoekers die met het vliegtuig naar Nederland komen (deze asielzoekers slaan de COL over).

In het aanmeldcentrum krijgen asielzoekers de tijd om te rusten en zich voor te bereiden op hun asielprocedure. Deze zogenaamde rust- en voorbereidingstermijn duurt minimaal zes werkdagen. Gedurende deze periode krijgen ze voorlichting van iemand van VluchtelingenWerk (VW) en spreken ze met hun advocaat.
Asielzoekers krijgen ook medisch advies tijdens de rust- en voorbereidingstermijn. Dit advies geeft aan of ze lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben waarmee de IND rekening moet houden. Doofheid, bijvoorbeeld, of een trauma. De IND onderzoekt ondertussen documenten en stelt de identiteit van de asielzoeker vast.
Na de rust- en voorbereidingstermijn komt de asielzoeker in de algemene asielprocedure terecht. Die periode duur maximaal acht dagen. In de eerst vier dagen verloopt de procedure voor alle asielzoekers hetzelfde:eerstegehoor

Dag 1: 

Een IND-medewerker spreekt met de asielzoeker om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Dit heet het ‘eerste gehoor’.
Dag 2:  De asielzoeker kan het eerste gehoor met de advocaat bespreken en zich voorbereiden op het tweede gehoor.
Dag 3:  Tijdens het tweede (of nader) gehoor vertelt de asielzoeker de IND-medewerker waarom hij is gevlucht. De IND besluit op basis van deze informatie over het asielverzoek. Het nader gehoor is dus heel belangrijk. De asielzoeker kan vragen of iemand van VW of de advocaat daarbij aanwezig is.
Dag 4:  De asielzoeker bespreekt het nader gehoor met zijn advocaat. Eventueel kunnen zij verbeteringen en aanvullingen op het gehoor aan de IND doorgeven.

In de komende vier dagen kunnen er verschillende dingen gebeuren:

A:  De IND-medewerker heeft voldoende informatie om een beslissing te nemen.
B:  De IND-medewerker heeft meer informatie nodig. Bijvoorbeeld om vast te stellen welke nationaliteit de asielzoeker heeft. Soms is onderzoek in het thuisland van de asielzoeker nodig.
Als meer informatie nodig is, wordt de asielzoeker doorgestuurd naar de verlengde asielprocedure. Die periode mag maximaal zes maanden duren. In die tijd verblijft de asielzoeker in een asielzoekerscentrum (AZC). Daar zijn er tientallen van.

Het hele proces kun je ook nakijken in een zogenaamde infographic (zie http://jaapvdkamp.nl/wp-content/uploads/2014/05/asiel-1.jpg) of in deze instructiefilm van VluchtelingenWerk:Vragen

2) Hoeveel dagen liggen er minimaal tussen een asielverzoek en de erkenning als vluchteling?
3) Hoeveel maanden mogen er maximaal liggen tussen een asielverzoek en de afwijzing of toekenning van zo’n verzoek?
vorigestapvolgendestap