nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat binnen de Europese Unie een asielzoeker maar in één land een asielverzoek kan indienen.
- Weet je dat de EU werkt met één Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid.
- Kun je de stappen in een asielprocedure weergeven.
- Ken je de uitzondering op het Vluchtelingenverdrag die regeringen verplicht een vluchteling die gevaar loopt asiel te verlenen en weet je waarvoor Artikel 1F staat.
- Weet je welke mogelijkheden een uitgeprocedeerde asielzoeker heeft.
- Ken je de bed-bad-brood-regeling en weet je waarom deze voor veel onzekerheid zorgt.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Dublinconventie
* Dublinverordening
* Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid (GEAS)
* Asielprocedure
* Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
* VluchtelingenWerk (VW)
* Centrale ontvangstlocatie (COL)
* Aanmeldcentrum (AC)
* Asielzoekerscentrum (AZC)
* Eerste gehoor
* Nader gehoor
* Artikel 1F
* Verblijfsvergunning
* Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
* Uitgeprocedeerd
* Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR)
* Bed-bad-brood-regeling

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht beschrijf je alleen of samen met een klasgenoot in de rol van een uitgeprocedeerde asielzoeker een dag uit je leven voor je dagboek.
Met j(ulli)e dagboek laat/laten j(ulli)e zien dat j(ulli)e de leerdoelen hebt/hebben behaald.

Beoordeling
Het dagboek laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laten jullie dagboekaantekeningen zien dat jullie goed verwoord hebben wat een uitgeprocedeerde asielzoeker meemaakt?
- de vorm: is het eindproduct op een creatieve manier en met zorg gemaakt?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-5 niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 5 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 6) doe je alleen of maak je samen met een klasgenoot. Als jullie samen een dagboekpagina schrijven, verwachten we een wat uitgebreidere pagina.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap