mauroOngetwijfeld de bekendste (ex-)AMV is Mauro. Zijn volledige naam is Mauro Manuel, in 1992 geboren in Angola. Toen hij tien was werd hij door zijn moeder alleen op een vliegtuig gezet naar Europa. Hij kwam in Nederland terecht en diende als tienjarige een asielverzoek in. Zijn pleegouders hebben geprobeerd om hem te adopteren, maar omdat zijn biologische moeder nog steeds leeft lukte dat niet.

In 2011 kreeg zijn situatie veel aandacht in de media. Al in 2007 -hij was toen nog 15 jaar en AMV- werd zijn asielverzoek geweigerd. In 2009 dienden hij en zijn pleegouders een verzoek in op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (= recht op eerbiediging van het gezinsleven). In 2011 -hij was inmiddels geen AMV meer- werd hun verzoek afgewezen.

Mauro was toen al bijna tien jaar in Nederland en dreigde alsnog te worden uitgezet naar Angola. Met zijn biologische moeder had hij al sinds 2002 geen contact meer.
Volgens deskundigen is iemand die al meer dan vijf jaar in Nederland is, zozeer geworteld in ons land dat terugkeer niet meer echt mogelijk is.

Het kabinet viel er zelfs bijna over. Er kwam een compromis. Mauro kreeg in 2011 een studievisum. Volgens hemzelf en veel anderen maar een schijnoplossing.

In 2013 kreeg hij alsnog een permanente verblijfsvergunning.
Mauro heeft zijn verblijf ongetwijfeld te danken aan de aandacht van de media en aan de vele steunbetuigingen in de sociale media.

Kijk bijvoorbeeld naar:


Het hele filmpje duurt 6 minuten, bekijk vooral de eerste 2 minuten.

Er zijn echter meer ‘Mauro’s’ die géén media-aandacht hebben gekregen. Zij hadden geen geluk en moesten wel terug.

Vragen
8) Waarom waren Mauro en veel politici niet zo blij met de oplossing van 2011?
9) Wat vindt Mauro het grootste verschil tussen de oplossing van 2011 en die van 2013?
vorigestapvolgendestap