Volgens het Kinderrechtenverdrag van de VN heeft ieder kind recht op onderwijs. Dat geldt ook voor een AMV.

Basisschool
AMV's tot 12 jaar gaan naar een basisschool. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn speciale basisscholen voor AMV's. Zij zitten niet tussen andere leerlingen in de klas, want ze spreken geen Nederlands. Ook hebben ze niet dezelfde kennis als hun Nederlandse leeftijdgenoten. Zij moeten eerst Nederlands leren.
Als de jonge AMV's genoeg Nederlands kennen, gaan ze naar een gewone basisschool.

Voortgezet onderwijs
iskDe meeste AMV's van 12 jaar en ouder spreken geen Nederlands. Ook sluit wat ze in hun thuisland op school geleerd hebben meestal niet aan bij wat leerlingen in Nederland leren. Daarom leren ze zo snel mogelijk de taal en worden ze op andere manieren zo snel mogelijk bijgespijkerd in een Internationale Schakelklas. Daar raken ze vertrouwd met de school in Nederland en ook met de manier van leven in Nederland.

Leerlingen krijgen spreekles, leesles, schrijfles, luisterles en grammaticales. Naast Nederlands krijgen de leerlingen ook rekenen, tekenen en andere creatieve vakken, computerkunde, beroeps-en studievoorlichting en sport.
Ze zijn dus niet alleen bezig Nederlands te leren. Bovendien krijgen ze maatschappelijke oriëntatie, oftewel kennis van de Nederlandse samenleving.

De meeste AMV's van 15 tot 17 jaar die ondergebracht zijn op een AMV-campus zitten in de terugkeervariant en krijgen geen onderwijs dat hen voorbereidt op meedraaien in de Nederlandse samenleving. In plaats daarvan leren ze dingen die van pas komen als ze naar hun thuisland terugkeren. Dat betekent weinig Nederlandse les, veel Engels en veel praktische vakken waar ze in hun eigen land iets aan hebben (koken, timmeren, metselen, computervakken).

AMV's die op hun 16e of 17e Nederland binnenkomen, worden op een terugkeer voorbereid omdat ze niet lang in Nederland kunnen blijven. Dit 'terugkeer-onderwijs' is niet populair omdat de jonge asielzoekers juist wel veel Nederlandse les willen. Ze willen in Nederland blijven en niet terugkeren.

7) Vraag
Geef verschillende redenen waarom veel AMV’s van 15-17 jaar relatief veel vaker spijbelen dan andere AMV’s (en denk daarbij ook aan wat je in stap 2 geleerd hebt).
vorigestapvolgendestap