Wie in Nederland minderjarig is, mag sommige dingen niet zelf doen, zoals een huis kopen of huren of een lening sluiten. Daar moet je altijd toestemming voor hebben van een van je ouders of je voogd.

Minderjarige asielzoekers die Nederland binnenkomen, hebben hier geen ouders of voogd. Dat is lastig want als ze jonger zijn dan 12 jaar, kunnen ze zelf geen asielverzoek indienen.
AMV's ouder dan 12 jaar kunnen wel zelf een asielverzoek indienen, maar zolang ze minderjarig zijn hebben ze wel een voogd nodig voor andere zaken. 

Een AMV krijgt van Stichting Nidos een voogd toegewezen. De voogd bepaalt naar welke school de AMV gaat en waar hij komt te wonen. Dat doet de voogd meestal samen met de AMV zelf, met de schoolleiding of de leiding van het huis waar de AMV woont.
De voogd regelt bijvoorbeeld ook het aanvragen van een bankrekening of een verhuizing naar een andere opvangplek. Hij praat ook namens de AMV met de IND, VluchtelingenWerk Nederland of een advocaat die helpt bij de asielprocedure.

Wonen

Eerst probeert stichting Nidos een gastgezin voor een AMV te vinden. Lukt dat niet, dan gaat hij naar een KinderWoonGroep (KWG, als hij jonger is dan 12) of naar een Kleine WoonEenheid (KWE, voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar). In een KWG wonen tien tot twintig jongeren onder begeleiding van een mentor. In een KWE wonen drie tot vijf jongeren zelfstandig. Wel komt er elke dag een mentor kijken of het goed gaat en om met problemen helpen. Een AMV tussen 15 en 17 gaat naar een AMV-internaat. Daar gaan ze naar school en leren ze op eigen benen te staan.
opvang
  Een KWG                                                                                Een KWE                                                                    Een AMV-internaat

Terugkeer of blijven?

De regering heeft twee soorten opvang voor AMV's.
Bij de ene opvang worden AMV's voorbereid op terugkeer naar hun thuisland.
Bij de andere opvang leren ze mee te draaien in de Nederlandse samenleving.

Vraag
6) Jij bent net als de AMV’s minderjarig. Geef een voorbeeld van een situatie waar jij je ouders voor nodig hebt en waar een AMV een voogd voor nodig heeft.
vorigestapvolgendestap