Je hebt net kunnen lezen dat er andere regels zijn voor minderjarige asielzoekers dan voor de andere asielzoekers. Veel van deze minderjarige asielzoekers gaan ervan uit dat je als minderjarige makkelijker een verblijfsvergunning kunt krijgen. Om te onderzoeken of iemand echt minderjarig is, doet de IND onderzoek.

Dat doet de IND op verschillende manieren: via gesprekken en door middel van ‘optisch schouwen’. Dit houdt in dat op grond van uiterlijk, gedrag en bijvoorbeeld tegenstrijdige verklaringen door verschillende ambtenaren wordt vastgesteld dat de vreemdeling evident meerderjarig is.

Bij twijfel wordt de asielzoeker aangeboden om zijn minderjarigheid aan te tonen. Daarvoor worden er door twee radiologen maximaal vijf röntgenfoto’s gemaakt, van de pols, de hand en het sleutelbeen. Het sleutelbeen bijvoorbeeld is een rond bot dat je schouderblad verbindt met je borstbeen. Beneden de 20 jaar is dat bot nog niet helemaal gesloten. De botkern is nog niet helemaal vergroeid met het bot. Bij mensen die ouder dan 20 jaar zijn zou dat wel het geval zijn.
botonderzoek
Er is veel kritiek op dit medisch onderzoek. Mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa bekritiseert het Nederlandse leeftijdsonderzoek bij jonge asielzoekers. Dat is volgens hem 'onvoldoende precies', de röntgenfoto's stellen jongeren onnodig bloot aan straling en het onderzoek kan voor sommigen 'stressvol en traumatisch' zijn.

Defence for Children International (DCI) zet al langer vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het leeftijdsonderzoek. "We hopen dat de minister deze kritiek nu wel serieus neemt", zegt Martine Goeman van de kinderrechtenorganisatie. "Overal in Europa wordt fel gediscussieerd over het leeftijdsonderzoek, behalve hier."

Vraag
5) Welke vraagtekens heeft DCI bij het leeftijdsonderzoek? Wat zal hun kritiek zijn?
vorigestapvolgendestap