De asielprocedure is voor een AMV grotendeels dezelfde als voor meerderjarige asielzoekers. De procedure verschilt op de volgende punten:

  • Een AMV krijgt een voogd toegewezen tot hij of zij 18 is.
  • Voor AMV’s is er speciale opvang in een asielzoekerscentrum of in opvanggezinnen.
  • De IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst) heeft speciale hoorruimtes voor kinderen onder de 12 jaar (met bijvoorbeeld speelgoed) en heeft speciale medewerkers die getraind zijn om met kinderen om te gaan. Door hun manier van vragen stellen houden ze er rekening mee dat de asielzoeker minderjarig is.
  • Een AMV heeft -net als alle kinderen in Nederland- recht op onderwijs.

rechtoponderwijs
Een AMV die niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, wordt (vrijwillig of gedwongen) teruggestuurd. Voorwaarde is dat er in zijn herkomstland een goede opvang is, bij familie of in een opvanghuis. Als er geen adequate opvang in het herkomstland te vinden is, mag de AMV niet worden teruggestuurd.

Een AMV die 18 wordt, wordt vanaf dat moment als een volwassene behandeld. Hij (of zij) krijgt geen speciale opvang meer. Hij moet zijn vertrek op dat moment zelf weer regelen. En als hij niet meewerkt, kan hij onder dwang worden uitgezet.

Voor een AMV die jonger is dan 15 is er een speciaal beleid. Als hij meewerkt om zijn terugkeer mogelijk te maken, mag hij blijven als blijkt dat het herkomstland weigert hem terug te nemen. Als hij drie jaar lang zijn best gedaan heeft terugreispapieren te krijgen, maar daar niet in geslaagd is, krijgt hij een ‘speciale vergunning op grond van het buitenschuldbeleid voor AMV’s’.

In 2000 kwamen er bijna zevenduizend AMV’s naar Nederland. Door de veel strengere Vreemdelingenwet van 2001 daalde het aantal AMV’s tot onder de vijfhonderd per jaar. In 2013 waren dat er 310, het laagste aantal sinds ze apart geteld werden. Het aantal meerderjarige asielzoekers steeg juist weer.

Vragen
3) Leg in je eigen woorden uit wat we bedoelen met ‘buitenschuldbeleid’.
4) Om welke twee redenen kan een AMV, die eigenlijk terugmoet, toch blijven?
vorigestapvolgendestap