Elke dag vluchten er mensen uit hun land als het er te gevaarlijk voor hen wordt. Elke dag zijn er ook mensen op zoek naar een beter bestaan in een ander land.
Onder deze vluchtelingen en migranten zijn ook mensen die nog minderjarig zijn, jonger dan 18 jaar. Als ze alleen komen, worden ze Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen of AMV’s genoemd.

Een AMV is:

  • bij aankomst in Nederland minderjarig;
  • afkomstig van buiten de Europese Unie;
  • naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over de jongere heeft.

Een groot deel van hen heeft één of beide ouders verloren. Vele AMV's hebben gevangen gezeten of hebben geweld meegemaakt. Een deel van hen is gevlucht om te voorkomen dat ze als kindsoldaat werden ingelijfd of waren kindsoldaat en wisten te ontsnappen.
kindsoldaat
Sommige AMV's zijn op eigen houtje naar Nederland gekomen. Anderen zijn door hun ouders meegegeven aan volwassenen omdat zij zelf niet mee konden. Weer andere AMV’s zijn door reisagenten of mensensmokkelaars naar Nederland gebracht.

De meeste AMV’s zijn jongens (driekwart van het totaal) en tussen de 15 en 17 jaar. Maar er zijn ook meisjes onder de AMV’s en er zijn ook jongere AMV’s. De jongsten waren jonger dan 12!

Vragen
1) Jarenlang sprak de regering niet over AMV’s, maar over AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers). Kun je bedenken waarom de Nederlandse regering deze term heeft vervangen? Wat denk je?
2) Waarom denk je dat er meer jongens onder de AMV’s zijn dan meisjes?
vorigestapvolgendestap