nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat er ook minderjarige asielzoekers naar Nederland komen.
- Kun je enkele overeenkomsten én verschillen noemen over de manier waarop meerderjarige en minderjarige asielzoekers in Nederland behandeld worden.
- Weet je welk geslacht en welke leeftijd de meeste AMV’s hebben.
- Weet je hoe de opvang en voogdij voor AMV’s in Nederland is geregeld.
- Kun je aangeven waarom AMV’s recht hebben op onderwijs.
- Ken je de ervaringen van de bekendste (ex-)AMV: Mauro Manuel en weet je hoe het hem vergaan is.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* AMV - Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling
* AMA - Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker
* IND – Immigratie- en NaturalisatieDienst
* Buitenschuldbeleid
* KWG – KinderWoonGroep
* KWE – Kleine WoonEenheid
* AMV-internaat
* Internationale Schakelklas

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht maak je samen met enkele klasgenoten een YouTube-filmpje dat je uploadt naar YouTube. Mochten jullie niet weten hoe je een filmpje kunt uploaden, dan kun je in stap 7 zien hoe dat gaat.

Met het filmpje laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat het filmpje zien dat jullie je kunnen inleven in het leven van een AMV?
- de vorm: is het filmpje met zorg gemaakt?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-6 niet te veel taalfouten?
- samenwerking: hebben jullie laten zien dat jullie goed hebben samengewerkt bij het naspelen van de situatie van een AMV en het opnemen van het filmpje hiervan? 

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 6 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 7) maak je samen met enkele klasgenoten.

Benodigdheden

Een verbinding naar YouTube.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap