eu logoHet project 'Grenzeloos' biedt verschillende lessenreeksen voor de klassen 3 en 4 havo/vwo over de overkoepelende thema's Klimaatverandering, Migratie (in opbouw), Vluchtelingen (& Asielzoekers) en Globalisering.
Elke reeks telt elf thema's, elk goed voor twee lesuren, en een afsluiting. Het staat de docent vrij om uit de elf thema's zijn/haar eigen keuze te maken. Voor docenten is er bij elke les een docentenhandleiding beschikbaar met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen. Om toegang te krijgen tot de docentenhandleiding dient u zich wel eerst te registreren.

Het leerlingenmateriaal bestaat elke keer uit een intro(ductie), de leerdoelen en een aantal stappen (2-7). Elke laatste stap levert een creatief eindproduct op.

De leerlingen kunnen via een pulldownmenu heen en weer gaan of van de pijlen 'terug' en 'verder' gebruik maken. courseinenglish
Veel lees- en lesplezier!
vorigestapvolgendestap
drielessenseries4