De elevator pitch is een kort maar krachtige presentatie waarin je jezelf in ongeveer zestig seconden presenteert. De elevator pitch heeft zijn naam te danken aan de korte tijd die je hebt om je verhaal te doen. Deze tijdsduur stemt ongeveer overeen met de tijd die het duurt om in New York met de lift te gaan. Je stapt in de lift met de Secretaris-Generaal van de VN. Hij heeft geen tijd om naar een lang verhaal te luisteren. De oplossing is een kort maar krachtige presentatie die gegeven kan worden in de duur van een ritje in de lift. Voordat de liftdeuren openen moet het verhaal af zijn en de kernboodschap duidelijk zijn, de zogenoemde elevator pitch of liftpresentatie.

elevatorpitch01

Jij bereidt een elevator pitch voor over waarom het zo belangrijk is dat vrouwen volwaardig meedoen aan inclusieve financiering (zie ook stap 4). 

Daarbij geven we je enkele tips:

* Neem je tijd (bereid het met een groepje voor).
* In de pitch vertel je kort wie je bent.
* Vertel kort maar krachtig waar het over gaat en wat je te bieden hebt (de oplossing), wees daarbij to-the-point.
* Geef aan wat je verwacht van de Secretaris-Generaal.

De evelator pitch spelen we in de klas na. De leerlingen en de docent geven aan wie de beste evelator pitch heeft.

Veel succes!
vorigestap