nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, maar met name doelen 1, 8, 10 en 17.

Aan het eind van deze les: 
- Weet je wanneer we spreken van armoede in Nederland.
- Weet je wat de overheid doet om de armoede in Nederland te verminderen.
- Weet je wanneer we spreken van armoede in ontwikkelingslanden.
- Weet je wat Nederland en andere rijkere landen doen om de armoede in ontwikkelingslanden helpen te verminderen.
- Weet je dat veel mensen in ontwikkelingslanden afhankelijk zijn van overboekingen die ze ontvangen van geëmigreerde familieleden.
- Kun je aangeven welk bedrijf voor deze overboekingen een monopoliepositie heeft en waardoor dat komt.
- Kun je uitleggen wat BTW en invoerrechten zijn.
- Weet je waarom sommige landen geen invoerrechten heffen op goederen uit een specifiek groep ontwikkelingslanden.
- Weet je wat minst-ontwikkelde landen zijn.
- Kun je aangeven waarom veel inwoners van ontwikkelingslanden geen bankrekening hebben.
- Weet je wie de UNSGSA is en waarvoor zij zich inzet.
- Weet je wat het Dutch Good Growth Fund doet en voor wie. 

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:  
* Armoede
* Armoedegrens
* Armoedebestrijding
* Toeslagen
* Armoedebestrijdingsbeleid
* Overboeking of geldovermaking
* Overboekingskosten of transactiekosten
* Monopolie
* BTW
* Invoerrechten of heffingen
* Handelsoorlog
* MOL (Minst-ontwikkeld land)
* Menselijke hulpbronnen
* Inclusie
* Inclusieve financiering
* UNSGSA (United Nations Secretary-General's Special Advocate for inclusive finance for development)
* Dutch Good Growth Fund (Nederlands Fonds voor Goede Groei)
* Elevator pitch of liftpresentatie


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bereiden jullie een elevator pitch voor. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door de medeleerlingen en door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is jullie elevator pitch duidelijk en krachtig? 
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De eindopracht doen jullie in kleinere groepen van 3 leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig. 
vorigestapvolgendestap