In stap 1 heb je kunnen lezen dat door de Industriële Revolutie in de 18e en 19e eeuw er onder West-Europese landen een run ontstond op het bezitten van zoveel mogelijk kolonies. Groot-Brittannië was het belangrijkste wereldrijk, zoals het patriottische lied aangeeft: Britannia rules the waves (Brittannië beheerst de golven).

Een eeuw daarvoor was Nederland een van de belangrijkste wereldrijken, de periode van de 17e eeuw die wij de Gouden Eeuw noemen. De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC) beheersten met hun schepen de wereldzeeën. De Nederlandse rijkdom was te danken aan de monopolie op de specerijenhandel én aan het gebruik van goedkope arbeidskrachten in de vorm van slaven.

voc

Je bent lid van een commissie die Nederlandse geschiedenisboeken moeten herschrijven, aansluitend bij het hoofdthema 'Ongelijkheid'. Jullie schrijven door de ogen van een inwoner van Nederlands-Indië een korte tekst van een half A4-tje met de titel: Van Gouden Eeuw naar Rampzalige Eeuw. 

Veel succes!
vorigestap