De voormalige Britse premier Margaret Thatcher zei ooit dat armoede een "karaktergebrek" is en je eigen schuld. Sommigen wijten de armoede in Afrika aan corrupte dictators of aan het woestijnklimaat. Anderen denken dat de inwoners van Afrika niet hard genoeg werken.
Leonce Ndikumana en James Boyce trekken hele andere conclusies in hun boek Africa's Odious Debts: How Foreign Loans and Capital Flight Bled a Continent (De oneerlijke schulden van Afrika: hoe buitenlandse leningen en kapitaalvlucht een continent hebben laten bloeden).
Hoe komen zij tot deze conclusies?

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hadden de Westerse banken veel geld tot hun beschikbaar. De rentes waren laag en de dollar (waarin de meeste leningen worden verstrekt) stond laag. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds moedigden ontwikkelingslanden aan om leningen aan te gaan voor de ontwikkeling van hun land.

imfworldbanklogos
Dat ging lang goed, tot eind jaren '70. Toen stegen de rente én de dollar. De aflossingen van de leningen werden ineens veel duurder. Zo had Brazilië in 1976 leningen afgesloten tegen een rente van 6,25%. Over diezelfde leningen moest het land in 1981 ineens 21,5% rente betalen! De schuld steeg in vijf jaar van 40 miljard naar 80 miljard dollar, zonder dat er iets tegenover stond.

Tegelijkertijd kreeg door dalende grondstoffenprijzen het land veel minder inkomsten binnen. Om toch zijn aflossingen te kunnen voldoen, voerde Brazilië de exportproductie op, waardoor er in het land zelf voedseltekorten ontstonden. 
schulden
Ontwikkelingslanden die in problemen kwamen door de schulden kregen mondjesmaat kwijtschelding, maar nog steeds betalen de Afrikaanse landen nog steeds meer aan rente dan ze ooit geleend hebben. En nog steeds wordt er uit ontwikkelingslanden meer naar geïndustrialiseerde landen overgemaakt dan omgekeerd... 

Vragen
5) Welke drie factoren zijn verantwoordelijk voor de schulden van ontwikkelingslanden?
6) Vat in je eigen woorden de centrale boodschap van dit lesonderdeel samen aan de hand van de cartoon hieronder:

armenrijk
vorigestapvolgendestap