nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 10 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Kun je voorbeelden geven van internationale ongelijkheid die hun wortels hebben in de geschiedenis.
- Weet je waarom West-Europese landen in de 18e en 19e eeuw zoveel mogelijk kolonies wilden bezitten.
- Weet je waarom veel grenzen in Afrika willekeurig lijken te zijn getrokken.
- Kun je een verklaring geven waardoor er (burger)oorlogen in Afrika ontstaan.
- Weet dat op papier de wereld vrije handel heeft, maar de praktijk vaak anders is.
- Weet je waardoor veel ontwikkelinglanden hoge schulden hebben.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Lage-, midden- en hoge-inkomenslanden
* Kolonie
* Wingewest
* Kolonisatie
* Koloniale tijd
* Industriële Revolutie
* Willekeurige grenzen
* Vrije handel
* World Trade Organization (WTO)
* Handelsoorlog
* IMF
* Wereldbank
* Schulden
* Kwijtschelding
* Gouden Eeuw
* VOC
* WIC


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht herschrijf je een tekst over de koloniale tijd voor een geschiedenisboek. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: heeft jullie tekst meer oog voor de slachtoffers van de koloniale tijd?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De eindopdracht bedenk je samen met een groepje van 3-4 leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap