Zonder voedsel kunnen we niet leven. Om voedsel te kunnen produceren is vruchtbare grond en water nodig. Maar door klimaatverandering én menselijk ingrijpen kunnen er tekorten aan voedsel en water ontstaan. 


woestijnVerwoestijning (of woestijnvorming) is een begrip dat gebruikt wordt voor zowel het oprukken of zich uitbreiden van een woestijn, als het ontstaan van nieuwe woestijngebieden. De droogte wordt door de klimaatverandering steeds extremer en de woestijn breidt zich steeds verder uit.
Landdegradatie is de vermindering van de kwaliteit van de bodem. Door het kappen van bomen spoelt de regen vruchtbare grond weg en blijven er lege vlaktes over.

Verwoestijning en landdegradatie verergeren de droogte en hitte en de gewassen verdrogen, waardoor mensen geen inkomen en voedselzekerheid meer hebben. 

Door aanhoudende droogte is er in de rivieren steeds minder water te vinden. Het weinige water dat er is, raakt steeds meer vervuild door afval. Het water is niet meer drinkbaar.

In Chili hebben studenten een grijswaterfiltersysteem ontwikkelt voor enkele basisscholen. Het filtersysteem recyclet grijs water (licht verontreinigd afvalwater) en vangt het op in een reservoir. Grijs water is niet geschikt voor drinkwater, maar kan wel worden gebruikt om moestuinen en fruitbomen water te geven. Dankzij het grijswaterfiltersysteem kunnen de basisscholen toch groenten en fruit kweken.

plasticsoupAan de andere kant van de wereld hebben mensen in Mozambique geen problemen met droogte, maar juist met overstromingen. De cycloon in Mozambique (zie stap 1) heeft niet alleen huizen verwoest, maar het heeft er ook voor gezorgd dat er minder vis in de zee te vinden is. Niet alleen natuurverschijnselen zorgen voor minder vis ook de mens is verantwoordelijk. Het plastic dat wij gebruiken komt door vervuiling in de zee terecht. De vissen eten dit plastic op. In het plastic zijn weekmakers verwerkt en deze weekmakers komen weer vrij in het lichaam van de vis. Deze weekmakers verstoren de vruchtbaarheid van de vis, waardoor er minder vissen zich kunnen voortplanten en er dus steeds minder vis te vinden is.

Plastic en ander afval zorgen niet alleen voor vervuilde zeeën, maar via de bodem komen deze stoffen ook weer in het grondwater, rivieren en uiteindelijk in het drinkwater terecht. Dit verontreinigde water is erg slecht voor de gezondheid van mens en dier en kan voor verschillende ziektes zorgen zoals kanker. Om het water te zuiveren zijn rioolwaterzuiveringssystemen nodig. In verschillende ontwikkelings-landen hebben de mensen geen of slecht werkende rioolwaterzuiveringssystemen. Hierdoor kunnen ziekmakende bacteriën uit bijvoorbeeld uitwerpselen van mensen en dieren toch weer terechtkomt in het drinkwater en bijvoorbeeld buikgriep veroorzaken.


Vragen
8) Ga eens met je ouders mee boodschappen doen en noteer bij de boodschappen die jullie kopen waar plastic omheen zit. Neem je lijst mee en overleg in de klas bij welke producten plastic zit en of de producten allemaal plastic nodig hebben.
9) Plastic is lastig te recyclen en het duurt honderden jaren voordat het is afgebroken en als we plastic blijven weggooien wordt de berg alleen maar groter. Wat kun jij doen om minder plastic afval weg te gooien?
vorigestapvolgendestap