Luchtvervuiling
In landen als Afghanistan, Pakistan, India en Nigeria hebben de bewoners te maken met ernstige luchtvervuiling. De uitstoot van industrieën, de uitlaatgassen van auto's en stroomgeneratoren (een apparaat dat elektriciteit produceert) veroorzaken de luchtvervuiling.

In Nigeria bijvoorbeeld hebben de bewoners geen vaste, betaalbare levering van elektriciteit. Om aan elektriciteit te komen hebben de meeste woningen en bedrijven een stroomgenerator die op benzine of diesel draait. Bij het gebruik van een stroomgenerator komen er uitlaatgassen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid en de natuur. Naast roken, hoge bloeddruk en slecht dieet is luchtverontreiniging een belangrijke doosoorzaak die vooral mensen in ontwikkelingslanden treft.

In de buurt van de hoofdstad Lagos kun je het Lufasi Park vinden. Desmond Majekodunm, eigenaar van het park, heeft het park ontworpen in een poging om iets te doen aan de vuile lucht in zijn stad. Desmond vraagt al jaren hulp van de overheid in Nigeria, maar die nemen geen maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan.

lusafipark houtbrand
© Dotun55 - Lufasi Park (links)
© Pexels - De verbranding van hout in een houtgestookte kachel (rechts)

Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië is een van de meest vervuilde steden van Europa. Volgens experts is de luchtvervuiling in Skopje voor 32% te wijden aan verwarming in huishoudens. Bij 92% van de huizen ontbreekt het aan goede isolatie. Om hun huizen te verwarmen wordt er gebruik gemaakt van houtgestookte kachels, de meeste hiervan werken niet efficiënt en zijn zeer vervuilend.
Naast dat de kachels vervuilend zijn, komen er ook schadelijke stoffen vrij tijdens het verbranden van houtresten, plastic afval en soms zelfs rubber. De reden dat de mensen voor deze manier van verwarmen kiezen heeft grotendeels te maken met de kosten. Een slecht geïsoleerd huis verwarmen met houtgestookte kachels en afval wat op straat te vinden is, is goedkoop. Maar ook gebrek aan kennis draagt daaraan bij. Mensen zijn niet bekend met alternatieve, minder vervuilende verwarmingsmogelijkheden.

Afval
Net als in Skopje verbranden de mensen in Lagos hun afval ook, maar niet als brandstof voor hun kachel. In Lagos gooien de mensen hun afval op straat en verbranden hun afval omdat er te weinig recyclingbedrijven zijn en het ophalen van afval te duur is.

Afvalverwerking wordt vaak in ontwikkelingslanden slecht onderhouden. En de mensen zijn niet op de hoogte van de impact dat afval heeft op hun gezondheid en op het milieu. Asbest en plastic in het afval bevatten kleine kankerverwekkende stofdeeltjes, waardoor omwonenden een grotere kans op longkanker, beroertes, hartaandoeningen en diabetes hebben. Daarbij produceert rottend organisch afval zoals etensresten methaangas, dat brandbaar is. In warme landen waar de zon op het afval staat kan het afval spontaan in brand vliegen.

Vragen
5) Welke alternatieve manieren om elektricititeit te produceren ken je?
6) Hoe draagt een park als Lufasi Park bij aan het tegengaan van luchtververvuiling?
7) Noem nog een gevolg van rottend organisch afval voor het niet ophalen.
vorigestapvolgendestap