Het weer is elke dag anders, het kan zonnig zijn, bewolkt, warm, koud, droog, regenachtig enz. wanneer je het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar pakt, spreek je van het klimaat. Het klimaat verandert voortdurend en deze verandering heeft grote invloed op de aarde. Langzaamaan wordt de aarde steeds warmer, dit noemen we het broeikaseffect en wordt veroorzaakt doordat de industrie en het verkeer meer broeikasgassen uitstoten.

Dat is in heel kort wat er nu met de klimaatverandering aan de gang is. Veel uitgebreider kun je dat vinden op deze website bij het onderdeel klimaat(verandering). 

Welvaartsongelijkheid
Door de stijging van de temperatuur hebben landen zoals Somalië vaker en langer te maken met droogteperiodes. Door de aanhoudende droogte zijn mensen genoodzaakt hun huis te ontvluchten om voedsel, water en hulp te zoeken. Kinderen moeten ook helpen en kunnen daardoor niet meer naar school.

Somalië behoort tot de allerarmste landen van de wereld. Er zijn maar twee of drie andere landen die nog armer zijn. Door gebrek aan financiële middelen is het land en zijn bewoners niet in staat maatregelen te nemen om droogte te voorkomen of te bestrijden.

Naast aanhoudende droogte en stijging van de temperatuur, komt ander extreem weer ook regelmatig voor. Denk hierbij aan stormen, overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Wanneer dit extreme weer ernstige gevolgen veroorzaken voor mensen en dieren spreken we van een natuurramp.

In 2019 werd Mozambique getroffen door een cycloon, een tropische storm dat boven de zee ontstaat en huizenhoge golven, hevige regen en modderstromen veroorzaakt.

cycloon

Ook hier zie je dat de mensen in Mozambique niet genoeg financiële middelen hebben om na een cycloon hun leven weer op te pakken. Veel mensen in Mozambique verdienen hun geld door eten te koken en in kraampjes langs de weg te verkopen. Maar door de storm is hun kookapparatuur verwoest. Ze verdienen veel minder of niets meer, te weinig om hun verwoeste huis te kunnen repareren.

Genderongelijkheid
Door natuurrampen moeten de getroffen mensen lange afstanden afleggen om plaatsen te bereiken waar voedsel en andere hulp geboden wordt. Vrouwen die deze lange afstanden lopen worden vaak het slachtoffer van seksueel misbruik. Ook worden vrouwen uitgebuit door seksuele handelingen te vragen in ruil voor hulp of goederen zoals voedsel en water. Doordat de focus na een natuurramp ligt op voedselvoorziening en onderdak is er te weinig aandacht voor de bescherming tegen geweld, seksuele uitbuiting en gebrek aan primaire zorg.

Gelukkig zijn hulporganisaties zich meer en meer bewust van de gevaren van misbruik na een natuurramp en nemen ze maatregelen om erger te voorkomen.

Vragen
1) "De aarde wordt steeds warmer" schreven we. Sinds wanneer en waardoor?
2) In de tekst zijn enkele gevolgen van extreem weer genoemd. Welke niet genoemde gevolgen ken je nog meer?
3) Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten?
4) Noem een maatregel om misbruik na een natuurramp te voorkomen.
vorigestapvolgendestap