nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doelen 6, 7, 10, 12, 13 en 15.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat klimaatverandering verschillende gevolgen kan hebben heeft voor (ontwikkelings)landen.
- Weet je dat klimaatverandering verschillende gevolgen kan hebben voor mannen en vrouwen.
- Kun je uitleggen waarom mensen in ontwikkelingslanden vaker last hebben van een ongezonde leefomgeving dan andere landen.
- Weet je dat voedseltekorten groter kunnen worden door klimaatverandering én menselijke handelingen.
- Kun je enkele duurzame oplossingen noemen voor milieuproblemen in ontwikkelingslanden.
- Weet je wat consumentisme is.
- Heb je inzicht gekregen in de manieren waarop we beïnvloed worden die ons aanzetten tot het kopen van producten die bijdragen aan de milieuproblemen.
- Heb je inzicht gekregen in wat jij kunt doen voor het milieu en hoe je consumentisme kunt verminderen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Klimaat
* Broeikaseffect
* Natuurramp
* Cycloon
* Welvaartsongelijkheid
* Genderongelijkheid
* Luchtvervuiling
* Afval
* Voedseltekort
* Verwoestijning
* Landdegradatie
* Grijs water
* Fossiele brandstoffen
* Duurzame oplossing
* Consumentisme
* Fast fashion
* Slow fashion
* Influencers
* Voedselverspilling


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht organiseer je met je klas een tweedehands markt om consumentisme tegen te gaan. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is de markt geslaagd? Wat ging goed? Wat zijn verbeterpunten?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De eindopdracht doen jullie met de hele klas, maar verdeel de taken over groepje van 4-5 leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig en 2 lesuren voor de markt.
vorigestapvolgendestap