Nederland, Malawi en Burkina Faso zijn vergelijkbaar als je kijkt naar het aantal inwoners: 17 miljoen (Nederland), 19 miljoen (Malawi) en 20 miljoen (Burkina Faso). Maar daar houden de overeenkomsten wel op. 

  Ziekenhuizen Aantal artsen per 1000 inwoners
Burkina Faso 109 0,06
Nederland 301 3,50
Malawi 31 0,016


Het is in Nederland heel gewoon om naar een ziekenhuis te gaan als je een (ernstige) ziekte hebt of als er complicaties zijn bij een zwangerschap. Inwoners van Malawi en Burkina Faso gaan pas naar een ziekenhuis als dat echt niet anders meer kan, simpelweg omdat ze weten dat een bezoekje aan het ziekenhuis hen veel geld gaat kosten.

Als uitstel echt niet meer kan of als je wel geld hebt om naar een ziekenhuis te gaan, ben je nog steeds niet verzekerd van goede zorg. In Malawi bijvoorbeeld is het medisch personeel onvoldoende geschoold. Veel patiënten krijgen geen goede diagnose en daardoor de verkeerde behandeling en de verkeerde medicijnen. Ook is het verblijven in het ziekenhuis verre van ideaal. Zo liggen patiënten met tuberculose op één kamer. Tuberculose is een infectieziekte die meestal in de longen voorkomt en via de lucht worden overgedragen. Bezoekende familieleden lopen in en uit zonder enige bescherming en kunnen makkelijk aangestoklen worden en anderen aansteken. 

malawi ziekenhuis
Malawi Queen Elizabeth Central Hospital

Zwanger worden in landen als Malawi en Burkina Faso is voor veel vrouwen gevaarlijk. Vrouwen kunnen overlijden door complicaties tijdens de zwangerschap, voor, tijdens of na de bevalling. Driekwart van de complicaties komen door:

  • Hoge bloeddruk (tijdens de zwangerschap)
  • Complicaties tijdens de bevalling
  • Ernstige bloeding (voornamelijk na de bevalling)
  • Infectie (voornamelijk na de bevalling) 
  • Onveilige uitvoering van een abortus

Deze complicaties zijn te voorkomen of goed te behandelen wanneer er voldoende ziekenhuizen en klinieken zijn die goede zorg kunnen bieden. Een infectie is te voorkomen als er na de bevalling goede hygiëne wordt toegepast.

Elke zwangerschap is een risico. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende ziekenhuizen en klinieken zijn die vrouwen kunnen informeren over goede anticonceptie zodat een zwangerschap en uiteindelijk overlijden voorkomen kan worden.


Door armoede sterven er dagelijks onnodig patiënten, omdat er geen geld is voor de juiste zorg. Dr. Thijs Feuth, arts in Malawi, zegt het treffend: "Gezondheidszorg is een rijkdom en armoede is een ziekte."

Vragen
10) Welk ministerie houdt toezicht opdat onze zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft voor iedereen? (Als je het niet weer, ga dan naar onze tip: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries)
11) Noem nog een tweede reden waarom een ziekenhuisbezoek in Burkina Faso en Malawi minder makkelijk is als in Nederland.
12) Zoek uit hoeveel kinderen vrouwen gemiddeld krijgen in Nederland, Malawi en Burkina Faso (tip: https://www.indexmundi.com/map/?v=31&l=nl)
vorigestapvolgendestap