De omstandigheden waarin je leeft, woont en werkt bepalen in grote mate hoe je gezond en gelukkig kunt leven. Helaas zijn die niet voor iedereen weggelegd

krottenwijk saigonHuisvesting
De kwaliteit van je huis is belangrijk voor een goede gezondheid. Met name in ontwikkelingslanden hebben veel mensen te weinig geld voor een goed en veilig huis. Een op de acht mensen woont in een krottenwijk, wereldwijd zo'n miljard mensen. Hun huizen zijn niet veilig, kunnen instorten en zijn niet geïsoleerd. Mensen in een krottenwijk moeten overleven in extreme hitte of juist extreme kou. De huizen zijn slecht en worden ook slecht onderhouden waardoor ongedierte, vocht en schimmel negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.
Mensen koken vaak binnenshuis op een open vuur en voor het vuur gebruiken ze materialen die de lucht in huis vervuilen, zoals hout, afval en kerosine. De vervuilde lucht maakt de mensen ziek en ze heben grote kans te sterven aan longontsteking, een beroerte, hartziekte, COPD (een longziekte) en longkanker.

Slechte arbeidsomstandgheden
In Nederland is het wettelijk verplicht om je medewerkers een veilige werkplek te bieden. Daarnaast sluit de werkgever verschillende verzekeringen af die er ook voor zorgen dat de medewerkers de juiste hulp krijgen bij bijvoorbeeld een ongeval op de werkvloer of bij ziekte. Helaas werkt in veel landen meer dan de helft van de mensen onder slechte omstandigheden en hebben ze ook geen toegang tot goede gezondheidszorg.
Mensen werken bijvoorbeeld in een omgeving waar veel lawaai is, het warm is, gevaarlijke stoffen ingeademd worden, met onveilige apparatuur of waar constant stress is. Hierdoor hebben mensen last van rugklachten, gehoorverlies, chronische longziekte, astma, longkanker, leukemie of een depressie. Veel arbeiders in een ontwikkelingsland hebben geen ziektekostenverzekering. Wanneer ze ziek thuis komen te zitten, verdienen ze niets meer en krijgen ze van hun werkgever geen zorg.

Armoede
In elk land, zelfs in Nederland, komt armoede (= de eerste levensbehoeften, zoals drinken, voeding, kleding en woonplek niet kunnen betalen) voor. Mensen die arm zijn leven onder slechte omstandigheden, eten minder en minder gezond en hebben dagelijks last van stress waardoor ze sneller ziek worden. De familie Muthuku laat in dit fragment van SchoolTV zien wat bewoners van een krottenwijk in Kenia doen als ze medicijnen en een dokterbezoek niet kunnen betalen: 

krottenwijk gezondheid
Klik op de afbeelding om het videofragment te bekijken


Vragen
4) Noem enkele gevolgen van ongedierte, vocht en schimmel in huis.
5) Wanneer spreken we van veilige arbeidsomstandigheden? Zet ze op een rij.
6) Wat doen krottenwijkbewoners als ze medicijnen nodig hebben? Wat doen ze als ze zwanger worden? Zou dat in Nederland ook kunnen? Verklaar je antwoord.
7) Kun jij rondkomen met weinig geld? Speel de game om daar achter te komen:
vorigestapvolgendestap