In stap 2 van deze les heb je al veel kunnen lezen over verborgen armoede

Je bent gemeenteraadslid in een middelgrote stad. In jouw portefeuille heb jij het armoedebeleid. Je weet dat veel mensen niet graag te koop lopen met hun armoede. Je wilt deze mensen graag helpen, maar hoe kun je hen bereiken? Samen met enkele andere gemeenteraadsleden van jouw partij bereid je een motie* over verborgen armoede voor die je aan de gemeenteraad wilt voorleggen. 

gemeenteraad
Gemeenteraad van Nissewaard

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken, zonder dat daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. Aan de motie kan de initiatiefnemer desgewenst een oproep toevoegen aan het college of de raad om tot actie over te gaan. Ieder raadslid kan tijdens een raadsvergadering een schriftelijke motie indienen bij de voorzitter van de raad. Als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt, is deze ‘aanvaard’.
Op Wikipedia kun je informatie vinden wat wel en wat niet bij een motie mogelijk is.
vorigestap