vrouwen armoedeArmoede heeft een vrouwelijk gezicht. Van alle armen in de wereld is bijna 70% vrouw en 1 op de 7 vrouwen leeft in armoede. Als er niet meer wordt gedaan aan de achterstelling van vrouwen, komt er niets terecht van de ambitie om de extreme armoede in de wereld flink terug te brengen.

Genderongelijkheid is een van de oudste en meest voorkomende vormen van ongelijkheid in de wereld.

Waardoor zijn de meeste armen vrouw?

  • Vrouwen hebben de taak voor het huishouden en het gezin te zorgen: schoonmaken, de was, boodschappen, koken, voor kinderen, ouderen en zieken zorgen. In onwikkelingslanden komt daar nog water halen bij. Voor dit werk worden ze niet betaald. 

  • Hoe beter opgeleid, hoe meer kans op een goed betaalde baan. Maar er gaan nog atijd minder meisjes naar school dan jongens. Vooral meisjes worden thuis gehouden voor hulp in het huishouden en voor het halen van water. Veel meisjes die toch naar school gaan, hebben een dubbele taak: hulp in het huishouden naast de schoolgang. Veel meisjes kunnen het niet bolwerken en haken af. Als ze gaan werken, is dat in laag-betaalde banen.

  • In ontwikkelingslanden is er een groot gebrek aan fatsoenlijk werk. Van alle werkende vrouwen doet 75% dat in de 'informele economie' (zoals eigen groente op de markt verkopen of schoenen poetsen op straat), zonder contract, rechten of bescherming. Deze vrouwen verdienen niet genoeg om aan de armoede te kunnen ontsnappen.

  • Overal in de wereld werken er minder vrouwen dan mannen. Op wereldschaal werken er 700 miljoen minder vrouwen dan mannen. Vrouwen die wel werken, worden minder betaald dan mannen. Dit verschil noemen we de loonkloof. In Nederland worden vrouwen 15,2% minder betaald dan mannen. Dat verschil wordt maar heel langzaam minder. Met dit tempo duurt het 170 jaar voor de wereldwijde loonkloof verdwenen is. 

  • Vrouwen werken -betaald en onbetaald- langer dan mannen. Als je de uren optelt werkt een vrouw in haar leven vier jaar langer dan mannen. Door de lange werktijden hebben vrouwen minder tijd om aanvullende curssussen te doen en daarmee hun positie te verbeteren.

  • Vrouwen zijn de grootste producenten van voedselproducten, maar ze bezitten veel minder grond dan mannen en kunnen veel minder inkomsten genereren door landbezit.

  • Vrouwen hebben veel minder toegang tot financiële bronnen (zoals leningen of investeringen), nodig om bijvoorbeeld een eigen onderneming op te zetten.

  • Veel vrouwen die hoger op willen, krijgen te maken met het glazen plafond. Op de universiteit zijn er nog altijd veel meer mannelijke hoogleraren te vinden dan vrouwelijke. Veelzeggend is het ook dat Nederland nog nooit een vrouwelijke minister-president heeft gehad.

Vragen
5) Welke vicieuze cirkel voor meisjes en vrouwen komt er naar voren uit de hierboven genoemde redenen? 
6) Wat bedoelen we met het 'glazen plafond'?
7) Kun je aangeven waarom als er een economische crisis ontstaat (zoals nu tijdens de coronacrisis) vooral vrouwen de dupe zijn, veel vaker dan mannen?
vorigestapvolgendestap