Volgens het woordenboek is een arme iemand met weinig of geen bezit oftewel iemand die in armoede leeft. Armoede op zijn beurt is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften: alles wat aan voeding, kleding, huisvesting, verwarming, huishoudelijke artikelen enz. onontbeerlijk is om te kunnen leven.

extremearmoedeVolgens de Wereldbank heeft armoede vele gezichten, die van plaats tot plaats en van tijd tot tijd veranderen: “Armoede is honger. Armoede is gebrek aan onderdak. Armoede is ziek zijn en niet naar een dokter kunnen. Armoede is niet naar school kunnen en niet kunnen lezen. Armoede is geen baan hebben, vrezen voor de toekomst en leven van dag tot dag. Armoede is een kind verliezen aan een ziekte die veroorzaakt is door vuil water. Armoede is machteloosheid, gebrek aan vertegenwoordiging en vrijheid.”

Iemand die leeft op de rand van het bestaansminimum en gebrek heeft aan voedsel, veilig drinkwater, sanitair, gezondheid, onderwijs, onderdak en informatie noemen we iemand die in absolute of extreme armoede leeft. Om armoede te meten gebruiken de VN de internationale armoedegrens van de Wereldbank, van 1,90 dollar per dag. 

Dat is echt heel erg weinig en ook de Wereldbank geeft aan dat deze grens eigenlijk te laag is om als beleidsdoelstelling te hanteren. Die 1,90 dollar is niet genoeg om voldoende van te kunnen eten. Het aantal mensen dat onder de absolute armoedegrens van 1,90 dollar leeft is 700 miljoen. Volgens voedsel- en landbouworganisatie FAO krijgen 820 miljoen mensen niet genoeg calorieën binnen voor minimale menselijke activiteit, dus om te blijven leven. Daarnaast krijgen 1,5 miljard mensen regelmatig te weinig voeding, waardoor ze te weinig calorieën binnen krijgen voor normale menselijke activiteit (te vergelijken met een grens van 3,20 dollar per dag) en 2,1 miljard mensen krijgen minder binnen dan wenselijk (te vergelijken met een armoedegrens van 5,50 dollar per dag).
Als we voldoende calorieën als norm nemen voor normale menselijke activiteit, dan is niet 10% extreem arm, maar zo'n 45%!

armoedegrens

Welke armoedegrens we ook hanteren, blijft is dat de armoede ongelijk is verdeeld over en binnen de landen. In de zogenaamde arme of ontwikkelingslanden leven veel meer mensen onder de armoedegrens dan in andere landen. Het land met de meeste mensen onder de armoedegrens is Syrië. 

armoedegrens top10
Vragen
1) Voor de eeuwwisseling lag de absolute armoedegrens op 1 dollar per dag en later op 1,25 dollar. Waarom zou die grens naar 1,90 dollar verschoven zijn?
2) Kijk naar de top tien met de ergste armoede. Welke conclusies kun je daar uit trekken?
vorigestapvolgendestap