nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met de doelen 5 en 10, maar met name met 1.

Aan het eind van deze les:
- Weet je wat het verschil tussen absolute en relatieve armoede is.
- Ken jij de internationale armoedegrens en weet je hoeveel mensen onder de armoedegrens moeten leven.
- Kun je de inwoners van enkele landen noemen die in de ergste extreme armoede moeten leven.
- Weet je dat armoede ook in Nederland voorkomt.
- Ken je enkele voorbeelden van mensen die in (relatieve) armoede leven en kun je aangeven waardoor ze zo arm zijn geworden.
- Kun je verklaren waarom er veel meer vrouwen dan mannen in armoede leven.
- Weet je dat de kloof tussen arm en rijk groeit.
- Ken jij de namen van enkele superrijken.
- Weet je dat sommige superrijken door de coronacrisis nog rijker zijn geworden.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:   
* Armoede
* Absolute armoede
* Extreme armoede
* Armoedegrens
* Relatieve armoede
* Verborgen armoede
* Genderongelijkheid
* Glazen plafond
* Superrijk

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bereid je in je rol als lid van de gemeenteraad een motie voor over verborgen armoede. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door de medeleerlingen en door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is jullie motie duidelijk en zal die de armen helpen? 
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De eindopracht doen jullie in kleinere groepen van 3 of 4 leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig. 
vorigestapvolgendestap