klasmetleerlingenDe afgelopen jaren is er al veel op het gebied van onderwijs verbeterd. Nu gaan 9 van de 10 meisjes en jongens naar de basisschool. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is in 20 jaar gehalveerd. Daar is iedereen heel blij mee, maar naar school gaan heeft ook een keerzijde. Doordat zoveel kinderen toegang hebben tot onderwijs zijn klassen vaak overvol en kampen veel landen met een tekort aan goed opgeleide docenten. In een klas met meer dan 50 leerlingen en een docent die alleen klassikaal kan lesgeven, leer je als kind veel minder dan je zou wensen.

En zelfs als je het geluk hebt dat je in een 'normale' klas zit, sluit wat je op school leert wel aan bij wat je later in de samenleving nodig hebt? Zestig jaar geleden leerden Surinaamse kinderen uit Nederlandstalige schoolboeken dat de Rijn 'ons land' bij Lobith binnenkomt. En hoe nuttig was het om alles te leren over ijs en sneeuw in een land met een temperatuur die nooit onder de 20oC zakt? En de tijd dat in een Nederlandse school bij de handvaardigheidslessen meisjes leerden breien en jongens leerden timmeren is gelukkig al lang voorbij.

Nederlandse kinderen leren nu op school alles over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, diversiteit, milieu, duurzame ontwikkeling, kinder- en mensenrechten en mondiaal burgerschap. Maar hoe zit het met de andere landen? 

De Verenigde Naties willen dat in 2030 alle kinderen niet alleen geletterd en rekenvaardig zijn, maar ook alle kennis en vaardigheden hebben verworven waarmee ze zich in de huidige complexe samenleving prettig kunnen vinden. Duurzaam ontwikkelingsdoel 4 spreekt dan ook niet alleen over onderwijs, maar ook over kwaliteitsonderwijs.

Vraag 
7) Schrijf zoveel mogelijk woorden op waar je aan denkt bij het begrip 'kwaliteitsonderwijs'.

kwaliteitsonderwijs 
vorigestapvolgendestap