1jaarextrais10meerinkomstenZonder een opleiding hebben meisjes bijna geen kans op betaald werk. Ze blijven hun hele leven afhankelijk. Door onderwijs kan een meisje zich ontwikkelen en heeft ze later meer kans op een eigen inkomen.

De Wereldbank heeft onderzoek gedaan naar de inkomens van meisjes en vrouwen. Met één jaar extra onderwijs verdient een meisje later zo'n 10% meer.

Met een basisschoolopleiding verdienen vrouwen bijna 20% meer dan vrouwen zonder opleiding.
Met middelbaar onderwijs verdienen vrouwen bijna 100% meer dan vrouwen zonder opleiding.
En als vrouwen gaan studeren verdienen ze tot wel 320% meer! 

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat vrouwen maar liefst 90% van dat inkomen besteden aan haar gezin. Als meer meisjes naar school gaan, leven er minder mensen in armoede. Maar er is meer!

moedermetkind
* Minder kindhuwelijken en tienerzwangerschappen
Onderwijs biedt de beste bescherming tegen een gedwongen huwelijk en tienerzwangerschap. Geschoolde meisjes zijn mondiger en kennen hun rechten. Ze zijn later minder afhankelijk en zijn beter in staat eigen keuzes maken.

Minder kindersterfte
Op school leren meisjes meer over gezondheidsproblemen. Uit onderzoek van Unesco blijkt dat vrouwen die kunnen lezen en schrijven veel beter weten hoe ze zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen tegen hiv/aids dan analfabete vrouwen. Bovendien is de sterfte onder kinderen lager bij moeders die hun school hebben afgemaakt. Daar leren ze over gezondheid en voeding, waardoor ze betere moeders worden.

Meer economische groei
Door onderwijs krijgen meisjes en vrouwen de kans om economisch productief en onafhankelijk te worden. Naast de mannen gaan dan ook de vrouwen werken. Zo wordt de economie van heel het land versterkt. Goed onderwijs creëert ook banen, die zowel voor mannen als vrouwen geschikt zijn. Hierdoor gaat het beter met de economie en de gemeenschap.


Vraag
6) Meer meisjes die naar school gaan, betekent meer ecomische groei en meer welvaart voor de gemeenschap. Dat geldt niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Leg uit hoe dat komt.

vorigestapvolgendestap