De redenen waarom 262 miljoen kinderen (6-18 jaar) niet naar school gaan, hebben vaak te maken met armoede en discriminatie. Ouders kunnen de kosten voor school niet betalen of de ouders hebben de inkomsten die hun kind verdient met werken hard nodig. Als er wel geld voor een of meer kinderen is maar niet voor alle kinderen, besteden de ouders hun weinige geld eerder aan onderwijs van de jongens.
miljoenen
Er zijn meer redenen die vooral de meisjes treffen:

* Huishoudelijke taken
Vooral meisjes worden thuis gehouden voor hulp in het huishouden en voor het halen van water. Veel meisjes die toch naar school gaan, hebben een dubbele taak: hulp in het huishouden naast de schoolgang. Veel meisjes kunnen het niet bolwerken en haken af.

Geweld op school
Uit angst voor mishandeling en seksueel geweld op school blijven veel meisjes thuis.

De route naar school
De school ligt vaak niet in de buurt. De route daarnaartoe is voor meisjes vol gevaren en meisjes durven niet naar school te gaan.

Geen meisjestoiletten op school
Meisjes blijven vooral tijdens hun menstruatie weg van school als er geen aparte ruimte is waar ze zich kunnen wassen en verschonen. Leerlingen die regelmatig om die reden thuis blijven, raken achter op school en blijven op gegeven moment helemaal weg.

* Tienerzwangerschappen
noearlymarriageZwanger zijn betekent meestal het einde van je schoolcarrière. We nemen het Afrikaanse land Oeganda onder de loep. De campagnes roepen jongeren op om niet te vroeg te beginnen met een seksuele relatie (’No early sex’). Ondanks deze en andere voorlichtingscampagnes en de vele waarschuwingen op school kan het toch gebeuren dat een meisje zwanger wordt. Een kwart van alle meisjes tussen de 15 en 19 jaar is zwanger van hun eerste kind en tienerzwangerschappen zijn dan ook een groot probleem in Oeganda. Voor een deel komt dat omdat veel meisjes hun school niet afmaken. Het aantal meisjes dat voortijdig de school verlaat en zwanger wordt is drie keer zo groot als de meisjes die hun school wel hebben afgemaakt.
De meeste meisjes die zwanger worden, worden van school gestuurd. De vaders daarentegen mogen hun school wel afmaken…

Kindhuwelijken
Een kindhuwelijk is een huwelijk tussen een kind en een volwassene of tussen twee kinderen. De kinderen kiezen niet zelf voor een huwelijk. We kijken weer naar de situatie in Oeganda. Veel meisjes verlaten hun school om te gaan trouwen (’Early marriage’). Kindhuwelijken zijn ook in dit land verboden, maar uit armoede regelen sommige ouders toch een huwelijk voor hun dochter. 

Mariam Akiror, van Uganda Child Rights NGO Network, spreekt daarbij de schooljeugd rechtstreeks aan:

"Richt je op onderwijs. Een vroeg huwelijk is meestal niet succesvol. Ieder kind heeft dromen en die bereik je door onderwijs. Als je tot een huwelijk gedwongen wordt, vertel dat tegen je leraar, iemand die je vertrouwt of tegen een politieagent. Meisjes zijn geen bezit. Kindhuwelijken leiden vaak tot vroegtijdig overlijden, armoede en ziektes, Zoek naar vrienden die het beste met je voor hebben.”

Meisjes worden van school gehaald omdat ze op jonge leeftijd moeten trouwen. Andersom werkt het ook zo, dat meisjes die geen onderwijs volgen eerder worden uitgehuwelijkt.

Vraag
3) Hoe komt het dat meisjes die onderwijs volgen minder snel uitgehuwelijkt worden?
vorigestapvolgendestap