Elk kind heeft recht op onderwijs. Dat hebben we afgesproken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Toch gaat 1 op de 6 kinderen, bijna 262 miljoen, niet naar school.

totaal nietnaarschool
kind afrikaVan de 262 miljoen kinderen zijn er bijna 64 miljoen (6-12 jaar) die geen basisonderwijs volgen. Daarnaast zijn er 198 miljoen kinderen die niet naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarbij maken we een verschil tussen de onderbouw (12-15 jaar) en de bovenbouw (15-18 jaar).

Daarbij vallen er twee zaken op:
1) Er gaan minder meisjes naar een basisschool dan jongens. 
2) Naar mate de kinderen ouder worden, gaan er minder kinderen naar een vervolgopleiding (middelbare school, beroepsopleiding, universiteit).


Basisonderwijs
Het aantal kinderen dat wereldwijd niet naar de basisschool gaat is sinds 2000 aan het dalen. Ook het verschil tussen jongens en meisjes is in die jaren verminderd.
Dat klinkt goed, maar de verschillen binnen landen en delen van de wereld zijn nog altijd groot. Het maakt nogal wat uit of je woont in een rijk, ontwikkeld land in Europa of in een ontwikkelingsland in zuidelijk Afrika.
basisonderwijs nietnaarschool
Overal in de wereld is het verschil tussen het aantal jongens en meisjes dat niet naar een basisschool gaat 1% of minder. In Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika doen de meisjes het zelfs beter dan de jongens. Overal, behalve in Afrika. In Afrika ten zuiden van de Sahara is het verschil bijna 5%, ten nadele van de meisjes.


Voortgezet onderwijs  
Van kinderen in de leeftijd van 12-15 jaar zijn de verschillen enorm. Van alle kinderen in Europa en Noord-Amerika (= Canada, VS en Midden-Amerikaanse landen) gaat 1 op de 50 kinderen (<2%) niet naar een middelbare school, tegenover 1 op de 3 kinderen in Afrika ten zuiden van de Sahara (>35%).
vo onderbouw nietnaarschool
Voor meisjes in de leeftijd van 15-18 jaar zijn de verschillen nog veel dramatischer! Van 6,3% in Europa en Noord-Amerika tot meer dan 60% in Afrika ten zuiden van de Sahara die niet naar school gaan. 
vo bovenbouw nietnaarschool

Vragen
1) Geef een verklaring waarom meer dan 50% van alle kinderen in Afrika ten zuiden van de Sahara niet naar school gaat.
2) Er is nog een reden die voor meisjes daar anders is dan voor jongens. Wat zou de verklaring daarvoor kunnen zijn?
vorigestapvolgendestap