nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 4.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat nog steeds 1 op de 6 kinderen niet naar school gaat.
- Weet je dat er minder meisjes dan jongens naar school gaan.
- Weet je dat naarmate de kinderen ouder worden er minder kinderen naar een vervolgopleiding gaan.
- Kun je enkele oorzaken geven waarom kinderen niet naar school gaan.
- Kun je enkele gevolgen geven voor deze kinderen.
- Ken je het verschil tussen analfabetisme en functioneel analfabetisme.
- Weet je dat een goed opleiding vooral voor meisjes leidt tot minder armoede.
- Kun je nog drie positieve gevolgen van onderwijs door meisjes noemen.
- Kun je uitleggen van wat we onder kwaliteitsonderwijs verstaan.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Tienerzwangerschap
* Kindhuwelijk
* Uithuwelijk
* Geletterdheid
* Ongeletterdheid
* Analfabetisme
* Laaggeletterdheid
* Functioneel analfabetisme
* Kwaliteitsonderwijs


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bedenk je een slogan rondom kwaliteitsonderwijs. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: geeft jullie slogan goed aan waarom kwaliteitsonderwijs zo belangrijk is?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De eindopdracht bedenk je samen met een groepje van 3-4 leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap