nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 10.

Aan het eind van deze les:
- Weet je hoe je kunt meten of een land rijk of arm is en via welke berekening.
- Weet je wat de armoedegrens inhoudt.
- Kun je verklaren waarom de levensverwachting van verschillende landen zulke grote verschillen kent.
- Weet je welke relatie er is tussen levensverwachting en je gevoel van geluk.
- Weet je waardoor t-shirts en andere textielproducten goedkoop blijven.
- Weet je waardoor multinations weinig belastingen betalen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Inkomensongelijkheid
* Bruto Nationaal Product (BNP)
* Koopkracht
* Gini-coëfficiënt
* Levensverwachting
* World Happiness Report
* Lageloneland
* Race naar de bodem
* Belastingontduiking
* Belastingontwijking
* Eerlijke belastingen


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht komen jullie in protest tegen de erbarmelijke omstandigheden in de kledingindustrie. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is jullie protest duidelijk?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De eindopdracht bedenk je samen met een medeleerling.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap