Het uitgangspunt van de Franse, Russische en Cubaanse revoluties was ervoor te zorgen dat de macht en welvaart van een kleine groep mensen (machthebbers en elite) met meer mensen (het volk) gedeeld werd.
Er zijn meer pogingen geweest om ongelijkheid op te heffen, niet door middel van revoluties maar door middel van internationale campagnes. We geven twee voorbeelden van (geslaagde) campagnes.

Rassengelijkheid
Racisme vond en vindt in veel landen plaats, maar in Zuid-Afrika ging racisme een stuk verder. In dat land was tussen 1948 en 1990 de scheiding tussen rassen opgenomen in wetten, een systeem dat 'Apartheid' werd genoemd. Onderstaand fragment van SchoolTV legt goed uit hoe dt werkte:

schooltv apartheid
Klik op de afbeelding om de film te bekijken

Het verzet tegen de onderdrukking van niet-blanken was groot, binnen en buiten Zuid-Afrika. Apartheid werd door de Verenigde Naties veroordeeld. Vanaf 1960 kreeg Zuid-Afrika te maken met een internationale boycot. Producten uit en naar dat land werden verboden, evenals diplomatieke en culturele betrekkingen. In 1976 trad het 'Internationaal Verdrag inzake de beteugeling en bestraffing van de misdaad apartheid' in werking. Zuid-Afrika raakte in een isolement. 

Na tientallen jaren van internationale druk en interne onrust besloot Zuid-Afrika een einde te maken aan de Apartheid. President Frederik Willem de Klerk hief in 1990 het verbod op de anti-apartheidsorganisatie ANC op en Nelson Mandela werd na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten. Op 2 mei 1990 begonnen de twee mannen vervolgens aan de onderhandelingen die een einde zouden maken aan de Apartheid. Mandela werd na verkiezingen in 1994 de eerste zwarte president van het land.


Gendergelijkheid*
Tot 1956 moesten getrouwde vrouwen in Nederland hun man om geld en toestemming vragen als ze bijvoorbeeld kleding of apparaten wilden kopen. Tot 2016 stond in de Congolese wet dat vrouwen hun echtgenoot altijd moesten gehoorzamen. En nog steeds mag een vrouw in Jemen het huis niet verlaten zonder toestemming van haar man.

De strijd om gendergelijkheid is in alle landen gevoerd of is nog steeds bezig. Die strijdt komt goed naar voren in het vrouwenkiesrecht. Overal in de wereld waren tot 1881 vrouwen uitgesloten van het kiesrecht. In dat jaar kregen sommige Schotse vrouwen stemrecht in lokale verkiezingen. In 1893 kregen voor het eerste vrouwen stemrecht voor nationale verkiezingen, te weten in Nieuw-Zeeland. Sinds 1970 mogen Jemenitische vrouwen stemmen, maar dit land heeft nog steeds geen vrouwelijke parlementsleden. Het laatste land dat vrouwenkiesrecht kreeg was Saoedi-Arabië in 2015.

Deelnemen aan de politiek is belangrijk, maar ook op andere punten als gezondheid, opleiding en economie is gendergelijkheid belangrijk.

demonstratie gelijkerechten
Vrouwen eisen gelijke rechten tijdens Internationale Vrouwendag in Kirgizië

Er zijn maar liefst 40 landen waar vrouwen niet over hun eigen lichaam en hun eigen gezondheid mogen beslissen. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen alleen een medische handeling (zelfs een levensreddende operatie) ondergaan met toestemming van hun man of als de vrouw niet getrouwd is van een mannelijks familielid. Er zijn te in deze 40 landen veel vrouwen overleden omdat de echtgenoot een ingreep of medicijnen niet nodig vond.

In het onderwijs zijn er wereldwijd grote verschillen. Veel meisjes gaan kort of helemaal niet naar school. Vaak wordt van meisjes verwacht dat ze moeder helpen in het huishouden. En dat terwijl onderwijs vaak de sleutel is tot minder armoede en zelfstandigheid.

Verschillende landen hebben geen wet die gelijke betaling van mannen en vrouwen verplicht (Egypte, Jordanië, Libanon, Mali, Mauritanië, Pakistan, Syrië). En in verschillende landen hebben vrouwen geen of minder recht op een erfenis.

De genderkloof is nog groot.

* Zie ook de lessenserie Gender

Vragen
4) Tijdens de Apartheid vond er gelijktijdig een andere campagne plaats die ook te maken had met rassenongelijkheid. Wanneer was dat en in welk land? Wat waren de steekwoorden van die campagne
5) Campagnes voor gelijkheid ontstaan soms spontaan na een incident of gebeurtenis. De rol van sociale media is daarbij groot. Noem zo'n voorbeeld en wat was de tricker waardoor die campagne ontstond.
6) Omschrijf in je eigen woorden het begrip 'Genderkloof'.
vorigestapvolgendestap