Nederland is een rijk land, maar tegelijkertijd zijn er bijna een miljoen mensen die in armoede leven (zoals je al in de les Overheidsacties tegen ongelijkheid hebt kunnen lezen). Een van de eerste dingen waar veel arme mensen gedwongen op bezuinigen is eten. Om de arme mensen in hun omgeving te helpen richtten Sjaak en Clara Sies in 2002 in Rotterdam de Voedselbank op. Hun voorbeeld werd al snel gevolgd door anderen en nu zijn er in heel Nederland Voedselbanken te vinden. Het hoofddoel van de Voedselbanken is het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen. Een tweede hoofddoel is het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

voedselbankenin3

Er zijn 170 verschillende Voedselbanken en 515 Uitgiftepunten in 363 verschillende gemeenten. De Voedselbanken bedienen 35.000 huishoudens met 151.000 mensen. 

De Voedselbanken zijn een actie van burgers voor burgers en hanteren daarbij de volgende voorwaarden:

  • Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.
  • Het voedsel wordt door anderen gedoneerd.
  • Er wordt zo gezond mogelijk voedsel verstrekt.
  • Alle voedselverstrekking is kosteloos.
  • Het beschikbare voedsel wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld.
  • Voedselbanken zijn neutraal en onafhankelijk.
  • Er is een transparante verantwoording.


Hoe de voedselhulp in Leiden zijn werk gaat, kun je onderstaand YouTube-filmpje zien:Een klant van de Voedselbank krijgt maximaal voedselhulp voor drie jaar (met een mogelijkheid voor verlenging voor nog eens drie jaar), maar de meesten (53% in 2019) hebben die hulp maar één jaar nodig.
Naast donaties van producten, krijgen Voedselbanken gelddonaties en subsidies van gemeenten.

Vragen
1) Klanten van de Voedselbanken kunnen op drie verschillende manieren levensmiddelen krijgen. Welke zijn dat?
2) Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen een gewone supermarkt en een voedselbanksupermarkt?
vorigestapvolgendestap