nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, maar met name doelen 1, 4, 8, 10, 12 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat er bijna een miljoen mensen in Nederland in armoede leven.
- Weet je dat arme mensen vaak (moeten) bezuinigen op hun eten.
- Kun je uitleggen wat de Voedselbanken doen en onder welke voorwaarden ze dat doen.
- Weet je waardoor ontwikkelingslanden grote schulden krijgen.
- Weet je dat de landen met de meeste schulden er op eigen kracht niet uit kunnen komen.
- Kun je uitleggen hoe ontwikkelingslanden met de ergste schulden toch uit de ellende kunnen komen.
- Kun je aangeven welke rol Nederland speelt/speelde bij het oplossen van de schuldenproblematiek.
- Kun je verwoorden wat we met Fair Trade bedoelen.
- Kun je een groot aantal fairtrade-producten noemen.
- Ken je twee fairtrade-logo's en het fairtrade-keurmerk Max Havelaar.
- Weet je waarom de fairtrade-premie voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden zo belangrijk is.
- Ken je de Global Campaign for Education en kun je uitleggen wat deze campagne doet.
- Kun je enkele campagnes noemen die tijdens de jaarlijkse Global Action Week For Education wordt georganiseerd.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:   
* Armoede
* Voedselbank
* Voedselbanksupermarkt
* Jubilee 2000
* Jubilee Nederland
* (Export)Krediet
* Kredietorganisatie
* Heavily Indebted Poor Countries (HIPC - Arme Landen met de Zwaarste Schuldenlast)
* Schuldenproblematiek
* Schuldenlast
* Kwijtschelding
* Voltooiingspunt
* Fair trade - Eerlijke handel
* Fairtrade-product
* Fairtrade-keurmerk Max Havelaar
* Fairtrade-premie
* Global Campaign for Education (GCE)
* Recht op onderwijs
* Recht op goed onderwijs


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bedenken jullie een eigen Loesje-(achtige)spreuk. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door de medeleerlingen en door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: verwoordt de spreuk een van de thema's over ongelijkheid op een kritische en/of humoristisch manier? 
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
De eindopracht doen jullie in kleinere groepen van 3 of 4 leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig. 
vorigestapvolgendestap