ongelijkheid

Er is een grote ongelijkheid tussen en binnen landen op allerlei gebieden, niet alleen met betrekking tot inkomen en welvaart, maar ook op kansen voor een betere toekomst, in het onderwijs en gezondheidszorg bijvoorbeeld.

In deze lessenserie kijken we naar deze ongelijkheden, naar oorzaken vanuit de geschiedenis en naar pogingen om die ongelijkheden op te heffen.

De bijpassende opdrachten zijn:

1) Internationale ongelijkheid
2) Oorzaken vanuit de geschiedenis
3) Ongelijkheid en onderwijs
4) Ongelijkheid en gezondheidszorg
5) Ongelijkheid en (absolute) armoede
6) Ongelijkheid en het milieu
7) Idealen voor gelijkheid
8) Overheidsacties tegen ongelijkheid
9) Burgerlijke acties tegen ongelijkheid
10) Afsluiting: ludieke actie?!